Kunne du tenkte deg å bli kursarrangør?

Det er en kjent sak at vi bort i et langstrakt land. Derfor søker nå Hest og Helse kursarrangører over det ganske land. Vi ønsker at du sender oss en søknad om å arrangere et av Hest og Helse sine kurs i ditt nærområde. Hest og Helse har lang erfaring og skreddersydde kurs for de som vil jobbe med hest og mennesker – og vi har dyktige og kunnskapsrike instruktører som jobber i bransjen! Lær av de beste!

Hest og Helse har tidsriktige kurs og instruktører, du har plassen/arenaen og hestene, sammen skaffer vi deltagere.

Fordeler med å være kursarrangør:

 • arrangør blir tildelt en gratis kursplass
 • ved å holde kurset hos deg/dere, får man markedsført sin bedrift og sitt tilbud både til mennesker i nærområdet og ellers i landet
 • ved å holde kurs får man mulighet for å skape et nettverk i nærmiljøet, og ellers i landet, med mennesker som driver med det samme som deg/dere
 • du/dere er med på å spre kunnskap og bevissthet om bruk av hest i helsesammenheng og kan reklamere for at «the place to be» er hos deg/dere
 • ved riktig markedsføring kan din/deres bedrift/tilbud bli markedsledende i ditt/deres nærområdet

Noen kriterier ligger til grunn for den som skal søke:

 • du eller din bedrift må være medlem av Hest og Helse, eller melde deg/dere inn når dere søker
 • det må finnes en plass hvor man kan avholde teori for minimum 10 deltagere
 • det må finnes mulighet for å kunne bruke og vise info på storskjerm
 • det må kunne organiseres bevertning; frukt/drikke alle dager, lunsj lørdag og søndag, og felles middag lørdag for kursets deltagere
 • det må finnes en avgrenset arena hvor man kan gjøre praktiske øvelser med hest
 • det må finnes opp til 4 hester tilgjengelig for praktiske øvelser til enkelte kurs.
 • det må finnes overnattingsmuligheter i nærheten
 • plassen/arenaen må ligge lett tilgjengelig med bil/buss, tog eller fly
 • minimum 10 deltager må skaffes (i samarbeid med Hest og Helse)

Hest og Helse sitt ansvar:

 • ordne og ha tilgjengelig kursmateriale og kursbevis
 • velge ut kompetente og interessante kursinstruktører
 • bidra til å skaffe deltagere med bl.a annonsering på nettside og Facebook, opprette arrangementside på Facebook. Annonsering utover dette kan avtales.
 • ordne reiseplan for instruktør og betale honnorar
 • ta imot kursavgift fra kursdeltagere og holde orden på påmeldinger
 • utbetale en sum for bevertning, etter avtalt kostnad, til kursarrangør
 • utbetale en avtalt sum for leie av arena/hester hvis nødvendig og avtalt på forhånd

Til påminnelse er Hest og Helse en frivillig organisasjon. Deres arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og noe statlig støtte til spesifikke prosjekter. Vi er takknemlig for all hjelp vi kan få til å holde kostnader nede.

Du kan søke om å avholde kurs fra denne kursporteføljen:

Hest og Helse sine kurs er godkjent av Studieforbundet natur og miljø.

 • «Arbeid med hest på Inn på tunet-gårder»
 • «Tilrettelagt ridning for funksjonshemmede»
 • «Hest i psykisk helsearbeid»
 • «Bruk av hest som spesialpedagogisk tiltak»
 • «Utdanning av terapihesten»

Vi er også åpne for forslag til andre typer kurs, men disse må igjennom en godkjenning før de kan brukes i Hest og Helse sin regi. Kursene holdes som regel etter følgende standard:

 • fredag; tidspunkt kl 18 – 21 (lett bevertning) = 3 timer kurs med instruktør
 • lørdag; tidspunkt 9 – 21 (inkl. 1 times lunsjpause og 1 times middagspause) = 10 timer kurs med instruktør
 • søndag; tidspunkt 9 – 17 (inkl. 1 times lunsjpause) = 7 timer kurs med instruktør

Like viktig som kurstiden med instruktør, er nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Viktig å huske!:

 • Søknaden om å holde kurs må være godkjent av Hest og Helse minimum 2 måneder før kursstart. Behandlingstid for søknader ca 1 måned (spør eventuelt om rask behandlingtid)
 • Endelig påmeldingsfrist for deltagere 4 uker før kursstart, pga bestilling/avbestilling av reise for instruktører
 • Alle kursarrangørens utgifter skal avklares og godkjennes av Hest og Helse før inngåelse av avtale om å holde kurs. Andre utgifter blir ikke refundert.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål!
Vi ser fram til å jobbe med deg/dere, motta deres søknad og få til en god Hest og Helse kursopplevelse nettopp i ditt nærmiljø!

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer