Hamiltonseminar 13-14 sept

 

13-14 september 2019

Hamiltonseminarium

och det tredje nordiska forskningsseminariet

om hästunderstödda insatser

Tema: Psykisk hälsa. Människa häst.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för utbildning och forskning. Forskningsämnen som vårdetik, socialt arbete, vårdvetenskap, palliativ vård, civilsamhällsstudier och välfärdsrätt har utvecklats för att bidra med kunskap om människors sociala och hälsomässiga villkor. Etiska problem och utmaningar i samhällsutvecklingen som påverkar vård, omsorg och socialt arbete uppmärksammas särskilt i forskning och utbildning.

Hamiltonseminariet har anordnats varje år sedan 2005. I år tar det sin utgångspunkt i det faktum att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga människor. Därför vill vi behandla detta ämne från olika aspekter och utgångspunkter. Vad menar vi med psykisk hälsa? Hur kan denna hälsa begreppsliggöras? Är den något som går att mäta? Hur ser likheterna och skillnaderna mellan människors och hästars psykiska hälsa ut? Hur ska vi förstå relationen, människors och hästars interaktion, i förhållande till psykisk hälsa?

Detta tema knyter an till forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan på Ersta Sköndal Bräcke högskola. I seminariet samverkar vi, liksom vid tidigare nordiska seminarier (2012 och 2014) med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI).

Seminarierna äger rum under två dagar. Det går bra att både delta vid en av dagarna. Fredagen den 13 september kommer forskare och doktorander att ge röst åt olika infallsvinklar på temat. Vid lördagens seminarium kommer betydelse-fulla erfarenheter att delges av praktiker. Läs mer i det preliminära programmet.

Vi hälsar lärare, forskare, studenter, politiker och aktörer inom vården, det sociala arbetets verksamhetsformer och skolan, ja alla som intresserar sig för de aktuella frågeställningarna, varmt välkomna till årets Hamiltonseminarium och det tredje nordiska seminariet om hästunderstödda insatser!

Gunilla Silfverberg, professor, programansvarig

Fredagens seminarium är avgiftsfritt.

Lördagens seminarium kostar 300 kronor. Avgiften betalas till OHI på PG 820054–5 eller BG 5671–3738 alternativt via Swish +46704037109 (mottagare Pia Tillberg, ordförande OHI). Märk betalningen med namn och OHI nordiska

Program 13 september (preliminärt)

Värd: Ersta Sköndal Bräcke högskola

09.00 Registrering

09.30 Välkommen, Gunilla Silfverberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola och dagens moderator: Petra Andersson, fil. dr Göteborgs universitet

09.45 Evidensbasering och det omätbaras renässans: Jonna Bornemark, docent, Södertörns högskola.

Kommentar: Jenny Yngvesson, lektor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

10.35 Paus

10.50 Hälsobegreppet: Lennart Nordenfelt, professor, Ersta Sköndal Bräcke

högskola

Kommentar: Henrika Jormfeldt, docent Högskolan i Halmstad

11.30 Paus

11.50 Hästen och psykisk hälsa: Nina Fry-Ekholm, assistant professor, University of Denver, USA

Kommentar: Henrik Lerner, lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

12.30 Lunch

13.30 Kan folkehelsedata si noe om forholdet mellom kontakt med hest og helse?: Marit Sörensen, professor Norges Idrettshøgskole, NIH

Kommentar: Pernilla Omerov, lektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

14.20 Paus

14.30 Mellan människa och häst: Djur-blivande i den pedagogiska relationens mellanrum: Erica Hagström, tf lektor, Luleå Tekniska Universitet

Kommentar: Susanne Larsson, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

15.20 Paneldiskussion

16.00 Avslutning

Program 14 september (preliminärt)

Värd: OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser

Vad gör vi när ohälsa uppkommit? Var kommer hästen in?

09.00 Samling med fika

09.30 Välkommen: Pia Tillberg, leg.fysioterapeut, ordförande OHI

09.40 Moderator: Margareta Håkanson, med. lic., leg.sjukgymnast

Hästen inom traumabehandling: Nina Fry Ekholm, leg.psykolog, ass. professor University of Denver, USA

Hästunderstödd terapi och rehabilitering vid schizofreni: Henrika Jormfeldt, leg.sjuksköterska, OHI-certifierad, docen,t Högskolan i Halmstad

10.50 Paus med förstärkt fika

11.20 "Du må ut av hverdagen for å kunne endre den - hos hestene blir alt mulig" Fysioterapi med hest for personer med rus og/eller psykiske helseproblemer: Tobba Sudmann, leg.fysioterapeut, professor, Högskulen på Vestlandet

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa: Lis-Lott Andersson, leg. specialistsjuksköterska, OHI certifierad, VD och verksamhetschef Humlamaden Rehab

12.30 Panel och sammanfattande kommentar

13.00 Avslutning

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer