Hest for folk flest 2021

Foto; Wannado hesteopplevelser, Tone Pernille Sivertsen

I samarbeid med Norges Rytterforbund søker Hest og Helse hvert år midler fra Miljødirektoratet, til prosjektet Hest for folk flest. Midlene tildeles til aktiviteter med hesten, der friluftsliv vektlegges, og som er et tilbud til folk med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke eller sosialt vanskeligstilte.
I 2021 mottok vi 150.000 kroner som ble utlyst til medlemmene.
 (Foto; Wannado hesteopplevelser, Tone Pernille Sivertsen)


Det er mye aktivitet og gode ideer der ute, og det kom inn flere søknader enn vi dessverre har midler til å innvilge. Imidlertid er det gode aktivitetstilbud vi har hatt gleden av å tildele midler til, og både NRYF og Hest og Helse er glade for å kunne støtte disse.

De som har mottatt midler i år er:
Eriksen & Erlandsen AS – tilbud for barn og unge på barnevernsinstitusjon.
Fauske kjøre- og rideklubb – tilbud for elever med tilrettelagt skoletilbud i ungdoms- og videregående skole.
Hestegarden – tilbud for barn og unge med psykisk utviklingshemming.
Nord Solem Gård – tilbud til voksne med utviklingshemming.
Krogsrud Gård og Hestesenter – tilbud til personer med ulike utfordringer knyttet til helse- og rusenheten i kommunen.
Waardal helsefremmende hesteaktiviteter – tilbud til barn og unge som er i kontakt med barnevernet og deres familier.                    
Arendal og Grimstad rideklubb – tilbud til personer som er utenfor arbeidslivet pga somatiske og psykiske lidelser.  

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer