Rapporter/oppgaver

HVORDAN FOREBYGGE PSYKISKE LIDELSER HOS UNGE GJENNOM GRØNN OMSORG?
en bachelor oppgave av Els-Marie Verstegen. Oppgaven finner du her.


HESTEN SOM SPESIALPEDAGOGISK TILTAK
er et masterstudie av Cathrine Victoria Holtlien ved Universitetet i Oslo. Studien i sin helthet finner du her

HESTENS PÅVIRKNING PÅ MENNESKERS PSYKISKE HELSE OG UTVIKLING.
 - en samling utvalgt forskningslitteratur laget av Hilde Hauge, UMB på vegne av Hest og Helse.
Last ned rapporten her.


PROSJEKTET "HEST I PSYKISK HELSEARBEID"

er ett av flere prosjekter i regi av Hest og Helse finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektet foregår på Alna ridesenter i Oslo, og ledes av Annika Meltzer. Under følger en kort statusrapport for prosjektet så langt i år, samt noen flotte bilder av deltakerne og hestene i prosjektet.
Les mer om prosjektet her. Se flere bilder fra prosjektet her.


PROSJEKTET "HEST OG HELSE PÅ BASTØY"

er ett av flere prosjekter i regi av Hest og Helse finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Horten videregående skole og Bastøy fengsel. Ved å følge linken kan du lese sluttrapporten til prosjektet.

"Hest og helse på Bastøy" sluttrapport.


RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER
Professionsbachelorprojekt i pædagogik av Christine Lunding Tolversen
Last ned PDF her

STALLEN SOM LÆRINGSARENA OG FIRE JENTERS OPPLEVELSE AV INTERAKSJON MED HEST
Materoppgave i spesialpedagogikk av Siv M. Hagen
Last ned PDF her

BRUK AV HEST I PSYKISK HELSEVERN
Bacheloroppgave i vernepleie av Jeanette Løkken, Høgskolen i Lillehammer.
Last ned PDF her

HESTEN SER OG HØRER FOR MEG
-
Hvordan erfares døvblindhet å affisere balansen, og kan terapiridning bedre den? 
Batcheloroppgave i fysioterapi av Karine Vassbotten, Høgskolen i Bergen
Last ned PDF her.

HÄSTAR SOM REDSKAP I MEDICINSK BEHANDLING
Enkvalitativ innholdsanalys av Siv Flygare og Helena Forsberg
Last ned PDF her


STALLET– EN JORDNÄRA LEDARSKOLA
Lena Forsberg forsker ved Institutionen för Pedagogik och lärende vid Luleå Tekniska Universitet.
Last ned PDF her


ATT UTVEKLA HANDLINGSKRAFT
Om flickors identitetsskapande processer i stallet
Lena Forsberg forsker ved Institutionen för Pedagogik och lärende vid Luleå Tekniska Universitet.
Last ned PDF her

 

JENTER OG HEST - STALLEN SOM ARENA FOR SOSIALISERING OG MESTRING
Ella Koren og Bente Træen
Last ned PDF her


BRUK AV HEST I PSYKISK HELSEVERN
Et notat fra Østlandsforskning
Informasjon finnes her. Last ned PDF av notatet her

PSYKIATRISK SYKEPLEIE I HESTENS MILJØ
Anne Marit Wear
Last ned PDF her

FLICKAN OCH HÄSTEN
Sven Forsling
Last ned PDF her

TERAPEUTEN OCH HÄSTEN - i tvångsvård
Sven Forsling
Last ned PDF her

 

 

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer