Folkehelse med hest

Det blir stadig større viten om hvilken helseforebyggende effekt det har for mennesker i alle aldre å være sammen med våre firbeinte venner, og særlig kan nevnes ungdoms opplevelse av mestring og tilhørighet gjennom vanlig stell og ride/kjøreopplæring.

Hest og Helse er opptatt av å fremme kunnskap om betydningen av et velutbygget hestetilbud for folkehelsen, og ønsker dermed å bidra til at en hverdag med hest gjøres tilgjengelig for flest mulig. Det er ikke avgjørende på hvilken arena aktiviteten med hest tilbys, det kan være på privateide småbruk, på gårder med inn-på-tunet-tilbud, på rideskoler, travstaller eller på kurs som arrangeres i privat regi. Det vesentlige er at både hester og folk kan trives på stedet, at hestene tas godt vare på og at deltagerne i heste-aktiviteten får lære i takt med sitt eget ferdighetsnivå.

Hva er det?

Aktiviteten kan omfatte alt fra ferdsel i et gårdsmiljø med stell av hesten/stallen, til avansert opplæring innen håndtering av hesten, ridning, kjøring eller voltige. Tilrettelagt ridetilbud for funksjonshemmede er muligens den aktiviteten vi kjenner best og det tilbys mest av.

Tilrettelagt ridetilbud
Det finnes per i dag ingen formelle krav til å gi et tilrettelagt ridetilbud(tidligere handikapridning). Imidlertid anbefaler Hest og Helse at aktiviteten drives av en ridelærer eller annen hestekyndig person med realkompetanse om hest og ridning. Vedkommende bør ha noe kunnskap om forskjellige fysiske og psykiske funksjonshemminger. Dette vil være basis for å tilrettelegge ridningen i forhold til den enkeltes behov. Det vil også være behov for noe støttepersonell som leiere til å bistå rideundervisningen. Leiere og annet støttepersonell bør ha hesteerfaring, og ha fått en innføring i leieteknikk.

Hest og Helse er igang med å revidere og oppgradere våre tidligere "handikaplederkurs" og vil i løpet av høsten 2013 kunne tilby kurs om "Tilrettelagt ridetilbud".

For å kunne gi et tilrettelagt ridetilbud må hestene være egnet til formålet , og det må tas høyde for at noe spesialutstyr kan være nødvendig.


Eksempel på folkehelseaktivitet med hest er Hest for folk flest!

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer