Ridefysioterapi

Hva er det?

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.

Ridefysioterapi er for mange en kombinasjon av behandling og fritidsaktivitet, noe som gjør denne terapiformen unik. De opplever at de går på ridning, mens terapeuten bruker aktiviteten for å trene opp rytteren etter hver enkelts behov. Hestene som brukes er ofte spesialtrente til å være «terapeut», og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig.

Hvem har behov for ridefysioterapi?
Det kan være personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke og synshemmede. Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi bra.

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse i ridefysioterapi?
Enkelte rideskoler/private staller leier ut tilselvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, eller fysioterapeutene har egen stall.
Enkelte rideskoler har kommunalt ansatte fysioterapeuter.
På noen opptrenings- og rehabiliteringssentre.
På helsesportssentrene.

Hvordan får jeg ridefysioterapi som behandling?
Fastlege, annen lege, manuellterapeut eller kiropraktor henviser til ridefysioterapi. Henvisning må være datert av legen før behandlingen begynner. Ridefysioterapi utløser et bidrag fra Helfo hvis den utøves av en godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Dette bidraget dekker deler av kostnadene. Noe må pasienten dekke selv. Bidraget gis for 30 behandlinger per kalenderår. Dersom det er behov, har man rett til drosje til behandlingen.

Hvem kan utøve ridefysioterapi?
Ridefysioterapi kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt NFFs etterutdanningskurs i ridefysioterapi, og fysioterapeuter som har fått ærskilt godkjenning av NFF. 

 

Les mer her

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer