Kursreglement

Påmelding til kurs

Påmeldingen skal skje skriftlig, og er bindende. For alle kurs er det oppgitt en påmeldingsfrist.

Avmelding
Dersom du ikke har anledning til delta på et kurs du er påmeldt til, ber vi om at du gir oss beskjed om dette så fort som mulig. Vi leier rom til overnatting og betaler pr kursdeltaker. Dette koster oss penger, dersom du ikke møter opp også. Avhengig av hvor sent du gir beskjed om avmelding, vil vi måtte kreve et avmeldingsgebyr.  Hvis avmelding skjer senere enn en uke før kursstart, vil det tilkomme et gebyr på halve kurssummen. Hvis avmelding skjer mellom 1-2 uker før kursstart, vil det tilkomme et gebyr på kr 500,- ved avmelding. Hvis du gir beskjed så sent som samme dag, eller ikke gir beskjed, må vi kreve inn hele kursavgiften. Dersom avmeldingen skjer tidligere enn 14 dager før kursstart, vil ingen gebyr tilkomme.

Opptak til kurs
Kursdeltakere må oppfylle de kriterier som ligger til grunn for det enkelte kurs. Se de enkelte kursbeskrivelser.I de tilfeller der det blir plassmangel på kursene våre, prioriteres medlemmer av Hest og Helse før ikke-medlemmer. Dersom det er et oppfølgingskurs, vil de som har deltatt tidligere prioriteres. Der andre vilkår er like, vil ”først til mølla-prinsippet” gjelde.

Ved ledige plasser, mottas påmelding fram til kursstart.

Bekreftelse på plass
Bekreftelse på tildeling av kursplass sendes ca. 5 dager etter påmeldingsfristens utløp, sammen med faktura for kursavgiften. Denne må betales innen 1 uke, og senest være registrert innbetalt ved kursstart. Da må i så fall innbetalingsbevis fremlegges. 

Avlysning av kurs 
Hest og Helse tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for få deltakere, eller andre forhold som gjør det umulig å avholde kurset. I slike tilfeller vil full kursavgift tilbakebetales til alle de påmeldte deltakerne.   

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer