Informanter ønskes til masteroppgave

 Jeg tar en master i Sosialfaglig arbeid med barn og unge – Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer.

Jeg er interessert i hvilken effekt hesteassistert terapi kan ha for unge mennesker som har ulike psykiske problemer. Da det finnes mye kunnskap om bruk av hund i terapi, ønsker jeg å flytte fokuset fra menneskets «beste venn» over til ett mye nyere fagfelt, altså hesteassistert terapi. Hest har som mange kjenner til blitt brukt i terapiridning, hvor bevegelse av kroppen er hovedfokuset, men bare de siste årene har man for alvor begynt å se på hva hestene kan tilby når det kommer til menneskets psyke. Så hva er det som gjør at hesten kvalifiserer seg til bruk av behandling av psykiske lidelser? Jeg ønsker å få en dypere forståelse av hvordan denne terapiformen fungerer, og også få ett innblikk i miljøterapeutenes opplevelser og erfaringer. For å få denne informasjonen ønsker jeg å intervjue miljøterapeuter som bruker hester i terapi med ungdom som har en form for psykisk lidelse.

Jeg har laget en intervjuguide, og tenker intervjuet vil vare i ca. en time. Planlagt gjennomført i perioden Februar 2019 - April 2019. Jeg kan møte til intervju der det passer dem.

Materialet vil bli forskningsgrunnlag i masteroppgaven, og intervjuene jeg vil utføre vil ikke inneholde personopplysninger og vil handle om miljøterapeutenes generelle erfaringer ved bruk av hesteassistert terapi for ungdom som sliter psykisk. Intervjuet vil bli tatt opp, og lydfil vil slettes når transkriberingen er fullført.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh Tonje Bjørnstad Skjølås Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Veileder professor Halvor Nordby v/Høgskolen i Innlandet avd Lillehammer

Studieleder Astrid Halsa v/Høgskolen i Innlandet avd Lillehammer

 

Samarbeidspartnere

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer