Historie

Hest og Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon, en forening, stiftet i 1971.

 

Hest og Helse ble starta av Erling Stordal, gründeren av Beitostølen Helsesportsenter, en anerkjent idrettslege, Birger Tvedt, og en bukett fremragende heste- og husdyrfolk som var tilsvarende visjonære og beslutningssterke som de to første. Formålet, da som nå, skulle være ”å fremme bruk av hest i helsesammenheng”.

 

Tidligere statskonsulent og veterinærdirektør, Mads Gaustad, foreslo navnet Hest og Helse. Tidligere oberst og sjef for Hærens Veterinærkorps, Per Gjestvang, ble den første formannen, og den kjente husdyrmannen og fylkesagronomen, Per Fjørkenstad, ble den første sekretæren. Dette initiativet vakte stor oppmerksomhet langt ut over de vanlige hestemiljøene. Organisasjonen etablerte seg på Gjøvik hvor den hadde Gjøvik Ridesenter i sin nærhet.

 

Hest og Helse tok straks kontakt med opplæringsutvalget for sivile kurs på Starum og innledet samarbeid med andre aktuelle organisasjoner. Etter forhandlinger med partene i Jordbruksforhandlingene ble det fra 1973 bevilget penger fra Kraftforfondet (som kompensasjon for avgift på kraftfôr) til det ideelle formålet organisasjonen sto for:

Hest og Helse - for ridningens fremme – er en organisasjon og et studieforbund for alle dem som bruker hesten til sportslige, sosiale, kulturelle og helsemessige oppgaver. På dette grunnlag ønsker organisasjonen å skape forståelse for bruk av hesten i videste forstand.

Allerede i løpet av de første årene ble det holdt kurs i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter. Hest og Helse startet faktisk ridelærerutdanningen her i landet gjennom et samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter og Hærens Hesteskole.

 

De som dreiv organisasjonen var tydeligvis heldige med de myndighetspersonene de var avhengig av, for de ble tilgodesett med midler til å gjennomføre sine planer. Ressurstilgangen utviklet seg positivt utover 1970 og 80- tallet. I 1983 ble Norsk Rikstoto etablert, og fra da av kom midlene derfra. Høydepunkt ble muligens nådd i 1984. Da kunne Hest og Helse være meget nyttig for sine medlemmer; 3 mill.kr. ble fordelt på ridesentra og andre. Organisasjonen fikk 400.000 til opplæringstiltak og 500.000 til administrasjon og drift.

 

Norsk Hestesenter (NHS) ble opprettet i 1986. Hest og Helse var en av stifterne. NHS er et samlende og koordinerende fagsenter for hesteholdet i Norge og formidler kunnskaper og kompetanse til de ulike hestemiljøene i landet. De generelle funksjonene som Hest og Helse hadde etablert, ble overført til NHS (eksempelvis Ridelærerutdanningen) og den offentlige støtten til Hest og Helse ble avviklet. Fra 1995 har Hest og Helse konsentrert seg om hestehold i helsemessig sammenheng og basert sin virksomhet på medlemskontingent og inntekter fra kurs. År om annet kurses mer enn 200 deltagere fra hele landet. Hest og Helse arbeider for å ivareta sine medlemmers interesse som tilbydere eller brukere av helsehest-tjenester.

 

 

NHS stilte i noen år kontorplass til rådighet og bidro med et driftstilskudd på kr. 200.000, tilsvarende et halvt årsverk. Etter 2009 ga NHS beskjed om at ytterligere driftstilskudd ikke kunne påregnes.

 

Hest og Helse virker særlig innen ansvarsområdene til Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og i noen grad innenfor Kunnskapsdepartementets (KD) område. Hittil har Hest og Helse ramla mellom stolene som utgjøres av LMD og HOD. Det bør være realistisk å lande på begge. På landbrukssida er begrunnelsen potensialet for næringsutvikling. På helse– og sosialsida er begrunnelsen forebygging og rehabilitering av fysisk, psykisk og sosial helse med store offentlige besparelser og et bedre liv for brukerne.

 

LMD har en tilskuddsordning for organisasjoner som på ulike vis arbeider for og i landbrukssegmentet. Hest og Helse tilfredsstiller kravene, og etter å ha søkt et par år, ble organisasjonen tilgodesett med kr. 100.000 i statsbudsjettet for 2011.

I 2020 er støtten til Hest og Helse fra departementet 230.000, og samme sum er foreslått for 2021.

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer