Skip to content

Hest og Helse

Folkehelse: Aktiv med hest

Fagseminar Folkehelse

Mer enn 50 personer deltok på Hest og Helses fagseminar: Aktiv med hest, som ble avholdt på Lefdals Rideskole fredag 15. november. Med bakgrunn i Folkehelsemeldingen, Idrettsmeldingen, Hest og Helses samarbeidsavtale med Landbruks- og matdepartementet, og prosjektet Hest for folk flest, ønsket vi i år å vie fagseminaret til folkehelse.

Etter en kort innledning v/Kjell Myhre, generalsekretær i Hest og Helse, redegjorde Kjell Myhre og Ingunn Espeland, aktivitetskonsulent i Norges Rytterforbund, for prosjektet Hest for folk flest, som går ut på å utvikle et aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet finansieres med midler fra Helsedirektoratet og skjer i samarbeid med Norges Rytterforbund som også har mottatt midler fra Helsedirektoratet via Norges Idrettsforbund.

Ingrid Tollnes

Ingerid Tollånes, generalsekretær i Oslo Idrettskrets presenterte sin arbeidsplass, og redegjorde for ulike folkehelsetiltak innenfor idretten som finansieres med øremerkede midler fra bl.a. kommunen og NAV. Det ser ut til å være et stort potensiale i det å utvikle gode produkter med hest som kan inngå i en eller flere av eksisterende tiltak, eksempelvis Aktiv på dagtid - ung, og Idrett og utfordring. Mer om dette finner du her.

 

Eli Mellem, utdannet ridelærer fra Norsk Hestesenter, og spesialpedagog ansatt i PP-tjenesten, sto for den første praktiske økten i ridehuset. Eli demonstrerte pedagogisk tilrettelegging av hesteaktiviteter for barn og unge. Dett er et eget kurs i Hest og Helse, og studieplanen finner du her.

Etter lunsj var det Bjørn Hvaleby, Seniorrådgiver i Matmerk som sto for programmet. Han presenterte Matmerk og Inn på Tunet(IPT), og fokuserte på gårdens rolle og bidrag i et folkehelseperspektiv. Videre redegjorde han for Matmerks arbeid med kvalitetssikring, og da spesielt for IPT bedriftene. Mange av de fremmøte var IPT tilbydere, og temaet så derfor ut til å være svært sentralt for mange. Fra salen ble det bekreftet at attføringsbedrifter kan ha stor glede og nytte av IPT bedrifter som har hest i sin portefølje. Informasjon om IPT finner du her.

Hest og Helse er opptatt av å støtte opp om de norske hesterasene. Neste post på programmet var derfor - Bruk av de nasjonale hesterasene i helsesammenheng. Kristin Sundstrøm, utdannet pedagog og med lang erfaring fra Nord-norsk Hestesenter, presenterte Lyngshesten/Nordlandshesten og hvilke egenskaper som gjør dem godt egnet. Både lynne, størrelse og variasjon var noen av egenskapene hun trakk fram. Hun presiserte imidlertid at det innenfor denne hesterasen som hos alle andre raser, selvsagt finnes noen individer som ikke egner seg like godt. Vi som var der satt likevel igjen med et inntrykk av at denne hesterasen absolutt har sin plass og rolle hva gjelder bruk av hest i helsesammenheng.

Tidligere på dagen orienterte Ingrid Tollånes om Aktiv på dagtid i regi av Oslo Idrettskrets. Fra Gunvor Lund Solvang, Koordinator i Asker Kommune og Tone Gjertsen fra Dikemark Rideklubb fikk nå imidlertid høre om Aktiv på dagtid - Hest. Gjennom samarbeid mellom Asker Idrettskrets, Asker kommune og Dikemark Rideklubb tilbys det nå hver uke Aktiv på dagtid - Hest på Dikemark Rideskole. Inntil 10 personer møter hver uke for å få med seg denne aktiviteten. For mer informasjon om dette, se her.

Kari Christensen, styremedlem i Hest og Helse, IPT -tilbyder og svært sentral i IPT nettverket i Rogaland, presenterte sin IPT bedrift, og sine produkter/tjenester ved Krovågen Hestesenter i Rogaland. Hun presiderte viktigheten av det å tjene penger for å oppnå en bærekraftig drift. Noe som for mange er en stor utfordring. For mer informasjon om Krovågen Hestesenter, se www.kro-hest.no

Lillian Grepne, beriderutdannet fra Warendorf, Tyskland og etterutdannet som bevegelsestrener sto for dagens siste foredrag. Hun ga oss en teoretisk innføring i hestens anatomi, og viktigheten av en korrekt sits. Deretter demonstrerte hun sine kunnskaper i praksis gjennom undervisning av to 10 års gamle jenter. Begge var lydhøre og gjorde en flott innsats noe vi alle satte stor pris på.

En stor takk til alle foredragsholdere, og til Lefdals Rideskole for et godt tilrettelagt arrangement. Det ble satt stor pris på både hester og ryttere stedet stilte til disposisjon.