Skip to content

Hest og Helse

FEBRUAR: månedens Hest og Helse aktivitet

Elise og Emilie Venner på stallen

Velkommen til Stall Nordstjerna
- rideskole og undervisningssenter for barn og unge i Rælingen.

Med fokus på selvuvikling, mestring, sosiale- og faglige ferdigheter skreddersyr vi tilpasset opplæring basert på hvert enkelt barns behov, sosiale- og almene kompetanse og nasjonale læringsmål. Vi tilbyr forskjellige programmer og aktiviteter. Tilbudene hos oss gjelder alle, med eller uten funksjonsnedsettelser.

Vi garanterer utvikling i trygge omgivelser og vi begynner opplæring med fokus på at "alle er gode på noe". Målet er at alle går med "hode hevet" etter å ha vært innom stedet vårt. Fokus for læring er å bruke hesten til å skape refleksjoner rundt samarbeid, skape bedre selvbilde og selvsagt øke kunnskap om hest og mye annet.

Tilbudene våre inkluderer: rideskole i alle aldre, terapiridning, støttekontaktordning i gruppe, Hest etter skole (inkluderer leksehjelp) og diverse tilpassede pedagogiske opplæringstilbud.

Besøk gjerne vår hjemmeside: www.stallnordstjerna.com

Film: Hest og Helse aktiviteter på Stall Nordstjerna