Skip to content

Hest og Helse

Spennende tilleggsutdanning i Sverige

Denne e-posten har Hest og Helse mottatt:


Hej alla
Här är kursannonsen för vår nya utbildning Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser. Det är en folkhögskolekurs och det innebär att den också är öppen för sökande från andra länder. Det blev alltså till slut en kurs med  platser som kan sökas från hela Norden, men inte helt som vi hade planerat från början.
Kursen är på 15 veckor heltidsstudier, med 7 fysiska möten på Strömsholm och egna studier och auskultation däremellan. Sammanlagt varar kursen 40 veckor, v 35 2017 - v 24 2018, så det blir en processinriktad kurs för de 12 deltagarna. Kursdagar blir troligen to-lö, men det är inte helt klart än.
Vi hoppas på en väl doserad utbildning och ser fram mot en spännande  utveckling av samarbetet med Strömsholm och Hästsportens Folkhögskola! Kursen kommer att vara en del i Folkhögskolans ordinarie utbud.
Sprid annonsen till era medlemmar. Vi vill gärna ha sökande från alla de nordiska länderna.

För arbetsgruppen
Maggan
--
Margareta Håkanson
leg sjukgymnast, med lic, spec i psykiatri o psykosomatik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser- inriktning terapi & specialpedagogik läsåret 2017/2018 - Yrkesutbildning.
Les kursannonsen her.

Påmelding innen 15. april 2017 www.hastsportensfolkhogskola.se