Skip to content

Hest og Helse

Referat fra fagforumsmøte 28 juni 2017

Fagforum Gaustad 28 juni 2017

 

Leder for «Stallen» psykolog Anne Mari Eikenæs Storvoll ønsket velkommen og åpnet møtet. Hun fortalte om «Stallen», og Gaustad sykehus sitt initiativ til samarbeid med Hest og Helse om å arrangere et fast fagforum på Gaustad.

Annika Meltzer, koordinator for Hest og Helse fortalte kort om sitt arbeid for organisasjonen og at Hest og helse er svært glad for samarbeidet med «Stallen».

Tobba Therkildsen Sudman presenterte sitt arbeid: Aktivitetstilbud og behandling på IPT-gård for personer med psykiske helsevansker og/eller rusproblemer. De som møtte opp får presentasjonen og veilederen for rusfeltet tilsendt sammen med referatet.

Anita Paasche tok oss på en omvisning på utegangsområdet til «Stallen». Det er flott lagt til rette med bark, leskur og smarte løsninger.

Etter en presentasjonsrunde fikk vi greie på at blant de frammøtte var det mange forskjellige profesjoner: spes pedagog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, barne-og ungdomsarbeider, barnevernspedagog, trener fra rytterforbundet, psykolog, professor, miljøterapeut, agronom, Eagala utdannet,

De som hadde reist lengst hadde tatt veien fra Trøndelag.

I tillegg til enkeltpersoner og private virksomheter som Buan Gård, Østern Brug og Norum Gård, var disse institusjonene/organisasjonene representert: Modum bad, Behandlingstunet, Fritidsgården, Nitor, Bastøy fengsel.

Det ble fastslått at kl 17.30 er en gunstig tid å holde fagforumet på og at lengden bør være 1,5-2t For de som vil reise tidligere på grunn av kø, er det mulig å sitte å spise eller slappe av i lokalet fram til fagforumet begynner.

De som kom langveisfra foreslo at fagforumet gjerne kunne holdes mandag eller fredag.

På spørsmål om forventinger til fagforumet kom det svar om ønske om å holde seg orientert om hva som foregår på feltet og å få inspirasjon. Fagforumet er selvfølgelig også et sted for nettverksbygging. Flere av de som snakket, både hestefolk og andre la vekt på kraften som ligger i hestens tilstedeværelse i terapisituasjonen. Viktigheten av tverrfaglighet, at de forskjellige profesjonene samarbeider ble også nevnt.

Marit Sørensen kom med innspill om at Norge må søke mer og skrive bedre søknader til «Svensk-Norsk hesteforskning». Marit stiller gjerne på en fagforumsdag med dette som tema.

Annika Meltzer, koordinator for Hest og Helse informerte om Landbruks- og matdepartementet og Norsk hestesenter sitt initiativ til en «Kommunal veileder om hest» som skal gi informasjon til kommunene om hva det innebærer, og hvilke ressurser hestevirksomheter gir kommunen. Hest og Helse vil være bidragsyter til veilederen og oppfordrer til innspill og ønsker til denne, som bringes videre til LMD.