Skip to content

Hest og Helse

Hest-for folk flest

hest-og-helse-stotteordning-500x220                                 

Prosjektet «Hest – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet. Prosjektet legger spesielt vekt på aktivitet med hest i naturen.

Mer informasjon om prosjektet finner du her: http://www.rytter.no/klubb/aktiviteter/hest-for-folk-flest/

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk støtte, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – Hest for folk flest.

Alle som mottar støtte vil måtte rapportere på bruk av midlene.

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om støtte innen fristen 15. juni 2018

 

Her finner du søknadsskjema:

http://www.rytter.no/hest-for-folk-flest-tilskudd-2018/