Skip to content

Hest og Helse

Hippoterapi og terapiridning med fysioterapeut

Hva er det?

Terapiriding er en fysikalsk behandling og hestens bevegelser brukes til å oppnå en ønsket effekt hos den enkelte pasient. Enten det er normalisering av spastiske muskulatur, økt styrke, økt bevegelighet i bekkenet, økt styrke for stabilitet og balanse, osv.

Målet med behandling blir faglig vurdert av fysioterapeuten og valg av hest og evt. øvelsesvalg deretter. Pasienten får inntil 40 minutter på hesten, og kan behandles individuelt eller i grupper av inntil 8 personer

For hvem kan hippoterapi og terapiriding med fysioterapi være aktuelt?

Målgruppen er personer som har;

- en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse-, og/eller koordineringsvansker.

- en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse.

Noen eksempler på pasienter som kan ha nytte av terapiridning:- pasienter med cerebral parese og ande nevrologiske lidelse, hjerneskader etter slag eller ulykker, psykisk utviklingshemmede, psykiske syke og demente, blinde og hørselshemmede. med flere

Hvem kan tilby dette, og hvilke krav bør tilbyderne oppfylle?

- ferdig autorisert fysioterapeut

- bestått hest og hesteholds eksamen fra Norsk hestesenter, Starum

- godkjent egen rideferdighet tilsvarende Lett B dressur.

- Trinn 1 og Trinn 2 kurs i terapiridning ved Norsk Fysioterapeut Forbund

- oppgave mellom Trinn 1 og 2

- 12 timers hospitering

Hvilke utdanningstilbud finnes?

Kurs i regi av Norsk Hestesenter, Starum

2 kurs i regi av Norsk Fysioterapiforbund

A-D Kurs i regi av Susanne von Dietze, Gøteborg , Sverige.

Kurs i regi av Hest og Helse (Handikaplederkurs)

Hvordan finansieres hippoterapoi og terapiriding med fysioterapeut?

Delvis finansiert via Rikstrygdeverket(Helfo),  i tilegg til egenandel fra pasienten.

Mer informasjon finner du her.