Hest og helse

Foto; Wannado hesteopplevelser, Tone Pernille Sivertsen

Hest for folk flest 2021

I samarbeid med Norges Rytterforbund søker Hest og Helse hvert år midler fra Miljødirektoratet, til prosjektet Hest for folk flest. Midlene tildeles til aktiviteter med hesten, der friluftsliv vektlegges, og som er et tilbud til folk med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke eller sosialt vanskeligstilte.I 2021 mottok vi 150.000 kroner som ble utlyst til medlemmene. (Foto; Wannado hesteopplevelser, Tone Pernille Sivertsen)

Les mer

Ny nettside

Hest og Helse jobber med å fornye nettsiden vår. Den nye nettsiden blir lansert senere i år, og målet er en nettside med mye god informasjon for medlemmer og forbedret profilering av vår organisasjon ut i samfunnet.

Les mer

Turid Margrethe Andresens fond - utlysning av midler

  Hest og Helse ble i 2019 tildelt penger etter avdøde Turid Margrethe Andresen. Vi setter stor pris på denne tildelingen, og er glade for at midlene kan komme våre medlemmer til gode.Turid Margrethe øremerket midlene til arbeid for funksjonshemmede.

Les mer

Hest for folk fest – prosjektmidler 2021

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Les mer

DAM-midler 2021

Her er en oversikt over årets muligheter til å søke DAM-midler. Hest og Helse håper flest mulig av våre medlemmer har prosjekter og planer som kan få støtte.  

Les mer

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer