Hest og helse

Bli medlem

Kursarrangør

Medlemsbedrifter

Kontakt

Hamiltonseminar 13-14 sept

  13-14 september 2019 Hamiltonseminarium och det tredje nordiska forskningsseminariet om hästunderstödda insatser Tema: Psykisk hälsa. Människa häst.

Les mer

HEST for folk flest

Nå er det mulig å søke midler til Hest - for folk flest igjen. (Bildet er fra Langegården og er fått av Tobba Sudman) Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten. Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring,...

Les mer

Fagforum 5 juni på Gaustad

Etter hvert som det blir mer og mer utbredt å ha hestene med i både terapi og andre aktiviteter, er det viktig å alltid ha fokus på hestevelferden. Denne gangen kommer Margrethe Lie som blant annet har skrevet en masteroppgave om hvordan hest og menneske påvirker/speiler hverandre. Solveig og Christina fra Stallen har vært på Symposium "A horse is a horse of course" i USA og vil dele noe av alt det spennende de erfarte der. Vi gleder oss!Fagformuet er gratis. Det er bare å møte opp. Enkel servering av kaffe/te frukt. Medbrakt mat er tillatt. Tidspunkt: kl 17.30 Adressen er Sognsvannsveien...

Les mer

Hesten nevnes i Meld. St. 19 (2018-2019)

Kap. 8.4 under Landbruks- og matdepartementet:   Velferdstenester Inn på tunet (IPT) er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal føre til meistring, utvikling og trivsel. Garden er ein allsidig arena for stimulerande opplevingar gjennom kontakt med dyr, landbruk og natur, og gir høve for friluftsliv. Oppfølging av IPT er det gjort greie for i Meld. St. 31 (2014–2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål». Fleire departement samarbeider om å synleggjere IPT. Vi viser òg til kapittel 5.2. Døme på enkeltgrupper eller brukargrupper er barn eller unge...

Les mer

Fagforum 20 mars 2019

Hest og Helse og Stallen inviterer til nytt fagforum. Denne gangen får vi besøk av Hjørgunn Gård og behandlingssenter. De skal fortelle om deres tilbud og hvordan de arbeider der. Se hjemmeside: https://www.hjorgunn.no/Vi gleder oss! Fagformuet er gratis. Det er bare å møte opp. Enkel servering av kaffe/te frukt. Medbrakt mat er tillatt. Tidspunkt: kl 17.30 Adressen er Sognsvannsveien 21, Bygg 22. Parkering på Rikshospitalets gjesteparkering vis a vis innkjøring til Gaustad sykehus.    

Les mer

Informanter ønskes til masteroppgave

 Jeg tar en master i Sosialfaglig arbeid med barn og unge – Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Jeg er interessert i hvilken effekt hesteassistert terapi kan ha for unge mennesker som har ulike psykiske problemer. Da det finnes mye kunnskap om bruk av hund i terapi, ønsker jeg å flytte fokuset fra menneskets «beste venn» over til ett mye nyere fagfelt, altså hesteassistert terapi. Hest har som mange kjenner til blitt brukt i terapiridning, hvor bevegelse av kroppen er hovedfokuset, men bare de siste årene har...

Les mer

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer