Hest og helse

Bli medlem

Kursarrangør

Medlemsbedrifter

Kontakt

Fagforum 5 juni på Gaustad

Etter hvert som det blir mer og mer utbredt å ha hestene med i både terapi og andre aktiviteter, er det viktig å alltid ha fokus på hestevelferden. Hvem som skal forelese denne gangen, vil bli opplyst om ikke så lenge.Fagformuet er gratis. Det er bare å møte opp. Enkel servering av kaffe/te frukt. Medbrakt mat er tillatt. Tidspunkt: kl 17.30 Adressen er Sognsvannsveien 21, Bygg 22. Parkering på Rikshospitalets gjesteparkering vis a vis innkjøring til Gaustad sykehus.

Les mer

Hesten nevnes i Meld. St. 19 (2018-2019)

Kap. 8.4 under Landbruks- og matdepartementet:   Velferdstenester Inn på tunet (IPT) er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal føre til meistring, utvikling og trivsel. Garden er ein allsidig arena for stimulerande opplevingar gjennom kontakt med dyr, landbruk og natur, og gir høve for friluftsliv. Oppfølging av IPT er det gjort greie for i Meld. St. 31 (2014–2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål». Fleire departement samarbeider om å synleggjere IPT. Vi viser òg til kapittel 5.2. Døme på enkeltgrupper eller brukargrupper er barn eller unge...

Les mer

Fagforum 20 mars 2019

Hest og Helse og Stallen inviterer til nytt fagforum. Denne gangen får vi besøk av Hjørgunn Gård og behandlingssenter. De skal fortelle om deres tilbud og hvordan de arbeider der. Se hjemmeside: https://www.hjorgunn.no/Vi gleder oss! Fagformuet er gratis. Det er bare å møte opp. Enkel servering av kaffe/te frukt. Medbrakt mat er tillatt. Tidspunkt: kl 17.30 Adressen er Sognsvannsveien 21, Bygg 22. Parkering på Rikshospitalets gjesteparkering vis a vis innkjøring til Gaustad sykehus.    

Les mer

Informanter ønskes til masteroppgave

 Jeg tar en master i Sosialfaglig arbeid med barn og unge – Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Jeg er interessert i hvilken effekt hesteassistert terapi kan ha for unge mennesker som har ulike psykiske problemer. Da det finnes mye kunnskap om bruk av hund i terapi, ønsker jeg å flytte fokuset fra menneskets «beste venn» over til ett mye nyere fagfelt, altså hesteassistert terapi. Hest har som mange kjenner til blitt brukt i terapiridning, hvor bevegelse av kroppen er hovedfokuset, men bare de siste årene har...

Les mer

HEST for folk flest

             Prosjektet er et samarbeid mellom Hest og Helse og Norges Rytterforbund. Det vil i praksis si at medlemmer av disse to organisasjonene kan søke midler til aktivitetsprosjekter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Midlene kommer fra Miljødirektoratet og skal gå til utendørsaktivitet. Disse søkte og fikk midler til prosjektene sine i 2018: Langegården i Bergen, Drømmebruket i Lommedalen utenfor Oslo, Harstad Ride- og kjøreklubb, Askim rideklubb, Egersund og Dalane Rideklubb, Vestre Bærum rideskole, Strandmoa Gård i Steigen, Kommedal Hest og glede i Stavanger og Soltun- hest,...

Les mer

Extrastiftelsen støtter gode helseprosjekter

Har du en god idè men mangler finansiering? Extrastiftelsen har åpnet for nye søknader. Vår interne frist for å sende inn en prosjektskisse er 15 februar. Se her for å lære mer om vilkår og kriterier for å få støtte: https://www.extrastiftelsen.no/

Les mer

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer