Hest og helse

Bli medlem

Kursarrangør

Medlemsbedrifter

Kontakt

replica rolex

Hest for folk flest 2019

Disse klubbene/stallene fikk til sammen kr 140 000 til prosjektene sine: Stall Eivik, Vestfold Terapiridning, Indre Haugaland Ryttersportklubb, SenjaHest og Helse, Stall Fagerbakken, Drømmebruket, Hest og Mestring, Egersund og Dalane rideklubb, Strandmoa Gård, Berget Gard og Miljøstall, Buan Gård, Tanum Rideskole.

buy cheap Neurontin in iowa overnight Les mer

Prosjektstøtte fra Extrastiftelsen

  Om du er Hest og Helse medlem og har en god idè om et helseprosjekt som kan gi en gruppe mennesker et tilbud de mangler, kan du søke Extrastiftelsen om midler! Her kan du lese om retningslinjer og vilkår for å søke: https://www.extrastiftelsen.no/sok/ Hest og Helse sin interne frist for å søke er 15 august. Send en prosjektskisse til emailProtector.addCloakedMailto("ep_671295db", 0); med din idè.  

visit this site right here Les mer

Hamiltonseminar 13-14 sept

  13-14 september 2019 Hamiltonseminarium och det tredje nordiska forskningsseminariet om hästunderstödda insatser Tema: Psykisk hälsa. Människa häst.

Les mer

HEST for folk flest

Nå er det mulig å søke midler til Hest - for folk flest igjen. (Bildet er fra Langegården og er fått av Tobba Sudman) Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten. Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring,...

Les mer

Fagforum 5 juni på Gaustad

Etter hvert som det blir mer og mer utbredt å ha hestene med i både terapi og andre aktiviteter, er det viktig å alltid ha fokus på hestevelferden. Denne gangen kommer Margrethe Lie som blant annet har skrevet en masteroppgave om hvordan hest og menneske påvirker/speiler hverandre. Solveig og Christina fra Stallen har vært på Symposium "A horse is a horse of course" i USA og vil dele noe av alt det spennende de erfarte der. Vi gleder oss!Fagformuet er gratis. Det er bare å møte opp. Enkel servering av kaffe/te frukt. Medbrakt mat er tillatt. Tidspunkt: kl 17.30 Adressen er Sognsvannsveien...

Les mer

Hesten nevnes i Meld. St. 19 (2018-2019)

Kap. 8.4 under Landbruks- og matdepartementet:   Velferdstenester Inn på tunet (IPT) er tilrettelagde og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal føre til meistring, utvikling og trivsel. Garden er ein allsidig arena for stimulerande opplevingar gjennom kontakt med dyr, landbruk og natur, og gir høve for friluftsliv. Oppfølging av IPT er det gjort greie for i Meld. St. 31 (2014–2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål». Fleire departement samarbeider om å synleggjere IPT. Vi viser òg til kapittel 5.2. Døme på enkeltgrupper eller brukargrupper er barn eller unge...

Les mer

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer