Hest og helse

Appell i Aksjon Hest - for folk flest

I dag holdt Emilie Charlotte Ilar, som er styremedlem av Hest og Helse, en appell utenfor Stortinget sammen med flere andre representanter for hestenæringen. Nedenfor kan du lese talen. Vi hører gjerne fra deg på vår Facebookside hva hesten betyr for deg.

Les mer

Nytt fagforum 27 nov

Neste fagforum arrangeres på Stallen på Gaustad onsdag 27 nov kl 17.30. Sett av datoen til faglig påfyll og nettverksbygging! Denne gangen vil vi fortelle litt om organisasjonen Hest og Helse. Historien og arbeidsområdet. Det er også rom for spørsmål om ting dere måtte lure på i forhold til Hest og Helse og Stallen, eller andre temaer vi har vært innom. Vi vil gjerne ha innspill på temaer det er ønskelig å sette fokus på i kommende fagforum.Det er mulig å parkere på gjesteparkeringen til Rikshospitalet på høyre side i Ullevålsveien rett før veien inn til Stallen på høyre side.Det er lov å...

Les mer

The Global Gallop - online magasin fra HETI

Endelig deler HETI sitt online magasin med alle interesserte. Magasinet er et prøveprosjekt og det første kom ut sommeren 2019. Hest og Helse var så heldige å få love å skrive en artikkel i magasinet.

Les mer

Hesten nevnes i Meld. St. 19 (2018-2019)

Kontakt med hest gir ein kombinasjon av fysisk aktivitet, sosial interaksjon og kjenslemessig engasjement. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidd ei eiga rettleiing om hesten som ressurs. Også stallar som ikkje deltek i Inn på tunet-ordninga, tilbyr helsefremjande tenester. Kommunane blir oppmoda om å ta i bruk kvalitetssikra tenester med dyreassisterte intervensjonar.

Les mer

Viktige dokumenter

  Her er to viktige og informative dokumenter for deg som jobber med hest og næring. Det ene er en nasjonal veileder fra Landbruk- og matdepartementet: "Hesten som ressurs" og det andre er den svenske "Hästen och folkehälsan" som er utarbeidet av Hästnäringens Nationella Stiftelse.  

Les mer

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer