HEST for folk flest

Nå er det mulig å søke midler til Hest - for folk flest igjen.

(Bildet er fra Langegården og er fått av Tobba Sudman)

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet. Prosjektet legger spesielt vekt på aktivitet med hest i naturen.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk støtte, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – Hest for folk flest.

Alle som mottar støtte vil måtte rapportere på bruk av midlene. Her er link til info og søknadsskjema: Hest-for folk flest

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om støtte innen fristen 15. juni 2019.

Samarbeidspartnere

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer