Vi søker koordinator i 40% stilling

Hest og Helse er en landsdekkende organisasjon som ble opprettet i 1971. Organisasjonen har i dag ca. 250 medlemmer, hvorav ca. 80 bedrifter, som er toneangivende i bruk av hest i helsesammenheng. Hest og Helses formål er å fremme hestens rolle i helsesammenheng og aktivt medvirke til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

Gjennom den stadige økende interessen for hesten og dens helsefremmende effekt i forhold til mestring, livskvalitet og rehabilitering, har Hest og Helse et stort samfunnsmessig potensial spesielt innenfor områdene helse/omsorg og landbruk. Hest og Helse mottar årlig tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet og drives av et styre i samarbeid med koordinator i 40% stilling.

Hest og Helse sin visjon er å jobbe for å fremme hesten som venn, terapeut og helsearbeider. Vi jobber for økt aksept for hesten som medarbeider i helsefremmende arbeid, holder kompetansehevende kurs for tilbydere av tjenester innen hest og helse og samarbeider med andre aktører i markedet.

Hest og Helse søker organisasjonskoordinator i 40% stilling. 1 års vikariat med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å følge opp den ukentlige og daglig driften av organisasjonen
Budsjettansvar og regnskapsoppfølging
Medlemskontakt
Bistå medlemmer i søkeprosesser for prosjekter og forskning
Organisere og følge opp kursvirksomheten, deltagere og instruktører
Oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler og opprettelse av nye avtaler
Legge ut relevant info på hjemmeside og sosiale media og bidra til markedsutvikling av organisasjonen
Bidra til å utvikle organisasjonen videre gjennom samarbeid med eksterne aktører
Noe helgejobbing og reisevirksomhet må påregnes.

Ønskede egenskaper:
Være genuint interessert i hest som medarbeider i helsefremmende arbeid (hestekompetanse er ikke et krav)
Ha gode datakunnskaper og erfaring med bruk av sosiale medier
Være interessert i markedsføring og kommunikasjon
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Utviklingsorientert og selvstendig
Strukturert arbeidsstil
Positiv og løsningsorientert personlighet

 

Søknadsfrist 15.08.2020

Kontaktpersoner for stillingen:

Emilie Charlotte Aslakstrøm: mob: 95474797

Samarbeidspartnere

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer