Hest for folk fest – prosjektmidler 2021

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Prosjektet «HEST for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne, der friluftsliv står sentralt. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet.

Tildeling forutsetter ukentlig aktivitetstilbud og at friluftsliv vektlegges. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan søkes om prosjektmidler til kjøp av hest.

Alle prosjekter må gjennomføres i tråd til myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk tilskudd, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – HEST for folk flest.

Alle som mottar prosjektmidler må rapportere på bruk av midlene innen 15. januar 2022, og vil motta eget rapporteringsskjema innen utgangen av året.

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om økonomisk tilskudd innen fristen 15. juni 2021.

Søknadsskjema

KONTAKT OSS

 

Kontakt oss gjerne på epost

Post sendes til Hest og Helse c/o Anette Isaksen, Jønsbergvegen 430, 2335 Stange

 

Styret kan kontaktes her:
http://www.hestoghelse.no/index.php/om-hest-og-helse/styret

 

 

Samarbeidspartnere

Følg oss

Facebook LikeBox

Rettigheter © 2005 - 2019 Hest og Helse. Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer