Saksliste, revidert regnskap, budsjett og styrets årsberetning sendes alle medlemmer senest 2 uker før årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp under «Innkomne forslag» må sendes senest 6. mars.
Sendes til anette.isaksen@hestoghelse.no

Vi ber om påmelding senest 23. mars
I påmeldingen – oppgi navn, adresse, mobiltelefon og epost, samt om du representerer virksomhetsmedlem.
Påmelding sendes anette.isaksen@hestoghelse.no

Det legges opp til mulighet for å delta digitalt, informasjon om dette kommer med sakspapirer.

Invitasjon til fagforum kommer utenom.