Tips til hvor du kan søke om tilskudd

Den kanskje mest interessante aktøren for Hest og Helses medlemmer, er Stiftelsen DAM. Det er fordi DAM gir midler til tidsavgrensede helseprosjekter og helsetiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Og ikke minst forskning. Men DAM gir for eksempel ikke midler til fysiske fasiliteter, bygg osv. Da er det greit å vite at det finnes andre aktører som kan tildele godt tiltrengte midler til ulike formål.

 

Helserelaterte aktiviteter:

Stiftelsen DAM

Innovasjon Norge

Hest for folk flest

Turid Margrethe Andresens fond

Helsedirektoratet – søknadsfrist 1. desember for 2023!

Bufdir

 

Forskning:

Stiftelsen DAM

HETI (Ann Kern)

Stiftelsen norsk-svensk hästforskning

Stipendportalen – gir oversikt over støtteordninger for privatpersoner, organisasjoner og foreninger og bedrifter.
Legathandboken – gir deg oversikt over diverse stipend og legater fra ulike aktører. Her er «helse» lagt inn som søkeord.

 

Det er først og fremst virksomhetsmedlemmer som søker om midler til et prosjekt, og som blir vurdert. Det betyr ikke at enkeltpersoner ikke kan søke, men vær klar over at nåløyet for å bli tatt i betraktning kan oppleves svært trangt.

Vår oppfordring er å lese utlysningen nøye, uansett hvilken aktør du søker midler fra. Sjekk om det er en søkefrist og start søkeprosessen i god tid!

 

Vi hjelper deg med å finne ut hvilken aktør som kan være aktuell for ditt prosjekt. Klikk her, les mer om informasjonen vi trenger og fyll ut skjemaet.

Vet du allerede at Stiftelsen DAM er aktuell for deg, kan du klikke her, lese om hvordan søke og fylle ut skjemaet for skissesøknad der. 

 

Hest og Helses rolle

Ikke alle aktørene krever at det er med en søkerorganisasjon for å kunne søke, noe Bufdir er et eksempel på. Men det er mulig det styrker søknaden. Et av våre medlemmer fikk tildelt en god sum penger med Hest og Helse inkludert som søkerorganisasjon, selv om det ikke var et krav. Her hjalp vi til med søknaden.  

Det er imidlertid ikke alle tilskudd som inkluderer midler til administrasjon, noe som Hest og Helse er avhengig av å motta når vi inkluderes i blant annet søkearbeidet. Der tilskudd til administrasjon for søkerorganisasjonen ikke er inkludert, ser vi oss nødt til å ta oss litt betalt for tjenesten direkte fra søkeren. Dette avklarer og avtaler vi i såfall med søkeren på forhånd. 

Der Hest og Helse er med som søkerorganisasjon, som for eksempel i søknader til Stiftelsen DAM, ønsker vi ikke bare å bistå i søkeprosessen men også ha en rolle i avviklingen av prosjektet. Som for eksempel et samarbeid om hvordan prosjektet kan føres videre, ved hjelp av dokumentert effekt og videreutvikling av aktivitet til å kunne hjelpe enda flere.