OM ORGANISASJONEN HEST OG HELSE:

Frivillig landsdekkende organisasjon etablert i 1971.

Per dags dato har vi 263 medlemmer - fordelt på 147 personlige medlemmer og 115 virksomheter.

Formål: Fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

Omfattende kursportefølje som omhandler hest i helsearbeid arrangeres i hele Norge. Godt kvalifiserte kursinstruktører med bred erfaring. Se kursoversikten vår for detaljer.

Arbeider i det spennende skjæringspunktet mellom hest og helse.

Hest og Helse er medlem i Dam-stiftelsen, som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Hest og Helses medlemmer kan søke gjennom sin medlemsorganisasjon. Les mer på https://www.dam.no/ eller henvend dere til oss i Hest og Helse.

Hest og Helse mottar tilskudd til drift fra Landbruks- og matdepartementet.