OM ORGANISASJONEN HEST OG HELSE:

Frivillig landsdekkende organisasjon etablert i 1971.

Hest og Helse har et medlemstall som ligger rundt 250 medlemmer og som øker litt hvert år. Over 100 er virksomhetsmedlemmer og resten personlige medlemmer.
Virksomhetsmedlemmene våre tilbyr tjenester til veldig mange mennesker som har stor glede og nytte av tilbudene.

Formål: Fremme hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

Omfattende kursportefølje som omhandler hest i helsearbeid arrangeres i hele Norge. Godt kvalifiserte kursinstruktører med bred erfaring. Se kursoversikten vår for detaljer.

Arbeider i det spennende skjæringspunktet mellom hest og helse.

Hest og Helse er medlem i Dam-stiftelsen, som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Hest og Helses medlemmer kan søke gjennom sin medlemsorganisasjon. Les mer her.

Hest og Helse mottar tilskudd til drift fra Landbruks- og matdepartementet.