Ridefysioterapi er for mange en kombinasjon av behandling og fritidsaktivitet, noe som gjør denne terapiformen unik. De opplever at de går på ridning, mens terapeuten bruker aktiviteten for å trene opp rytteren etter hver enkelts behov. Hestene som brukes er ofte spesialtrente til å være «terapeut», og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig.

Hvem har behov for ridefysioterapi?

Det kan være personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke og synshemmede. Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi bra.

Hvor finner du fysioterapeuter med kompetanse i ridefysioterapi?

Enkelte rideskoler/private staller leier ut tilselvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, eller fysioterapeutene har egen stall.
Enkelte rideskoler har kommunalt ansatte fysioterapeuter.
På noen opptrenings- og rehabiliteringssentre.
På helsesportssentrene.

Hvordan får jeg ridefysioterapi som behandling?

Fastlege, annen lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise til ridefysioterapi. Henvisning må være datert av legen før behandlingen begynner. Ridefysioterapi etter henvisning utløser et bidrag fra Helfo hvis den utøves av en godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Dette bidraget dekker deler av kostnadene. Noe må pasienten dekke selv. Bidraget gis for 30 behandlinger per kalenderår. Dersom det er behov, har man rett til drosje til behandlingen.
Egenandeler og frikort gjelder bare for den offentlige helsetjenesten.
Pasienter kan også velge å gå til en fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere.

Hvem kan utøve ridefysioterapi?

Ridefysioterapi kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt NFFs etterutdanningskurs i ridefysioterapi, og fysioterapeuter som har fått ærskilt godkjenning av NFF. 

Les mer på Norsk Fysioterapeutforbunds sider.