Hovedmål

 1. Landsdekkende sterkt nettverk for tilbydere av tjenester innen hesteassisterte intervensjoner
 2. Kompetansetilbud og godkjenningsordning som kvalitetsstempel
 3. Være en allment anerkjent og respektert aktør i det norske samfunnet

 

Innledning

Hest og Helse er en landsdekkende organisasjon som ble opprettet i 1971. Organisasjonens virksomhetsmedlemmer er toneangivende innen hesteassisterte aktiviteter i helsesammenheng. 

Hest og Helses arbeidsoppgaver og arbeidsmåter/strategier fremgår av organisasjonens vedtekter og danner således grunnlaget for herværende strategiplan.

Gjennom den stadige økende interessen for hesten og dens helsefremmende effekt i forhold til mestring, livskvalitet og rehabilitering, har Hest og Helse et stort samfunnsmessig potensiale, spesielt innenfor områdene:

 • Helse og omsorg
 • Oppvekst og opplæring
 • Landbruk. 

 

Formål

I Hest og Helses vedtekter er vårt formål formulert:
Å fremme hestens rolle i helsesammenheng og aktivt medvirke til optimal kvalitet i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

 

Hovedmål og tiltak

 1. Landsdekkende sterkt nettverk for tilbydere av tjenester innen hesteassisterte intervensjoner
  Tiltak:

 • Formalisere samarbeidet med de nasjonale fagforbund innen de ulike terapi- og helsetilbud.
 • Bli en prioritert søkerorganisasjon hos DAM gjennom å være en aktiv søkerorganisasjon, gjennom god kvalitetssikring oppnå godkjente prosjekter, samt å gi best mulig veiledning til søkerne. Etterstrebe minst ett forskningsprosjekt finansiert gjennom DAM pr år.
 • Skaffe oversikt over relevant forskning og dokumentasjon som underbygger helsemessig effekt, og benytte dokumentasjonen i strategisk arbeid.
 • Tilrettelegge for nettverksbygging lokalt og sentralt.
 • Etablere fylkes-/regionkontakter.
 • Etablere nettverk av kontaktpersoner for fagtemaer.
 • Utvikle nordisk/internasjonalt samarbeid.
 • Opprette og bruke både fysiske og digitale møteplasser for medlemmer.
 • Utnytte egne digitale kommunikasjonskanaler.
 • Få vår link lagt ut på andre hesteorganisasjoners nettsteder.
 • Redaksjonell omtale i aktuelle hesteblader og i aktuelle helsetidsskrifter.
 • Tilstedeværelse på relevante arrangement og konferanser.
 • Medlemsprofilering av bedriftsmedlemmer på nettside og i nyhetsbrev.

 

 1. Kompetansetilbud og godkjenningsordning som kvalitetsstempel
  Tiltak:

 • Til enhver tid tilby en kursportefølje som ivaretar medlemmenes og tilbydernes faglige behov for kompetanse innenfor hesteassisterte intervensjoner.
 • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om formell kompetanse innen hest i helsearbeid.
 • Kurs for Inn på Tunet-tilbydere.
 • Få på plass en godkjenningsordning for faggrupper/profesjoner som skal arbeide med hest i folkehelsearbeid og i terapeutisk og pedagogisk virksomhet. Virksomheter med godkjent personell skal få status som «Hest og Helse-stasjoner».

 

 1. Være en allment anerkjent og respektert aktør i det norske samfunnet. Bidra til at alle kommuner i Norge kan tilby denne type tjenester.
  Tiltak:

 • Bygge nettverk med landbruksorganisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, 4H, Inn på tunet.
 • Lobbyvirksomhet mot politikere.
 • Gjøre Hest og Helses virksomhet godt kjent blant hesteorganisasjoner, norsk idrett, offentlige myndigheter samt organisasjoner som har forebyggende og rehabiliterende helsearbeid som formål.
 • Fornye logo, profil og nettside.