Når du har en god idé til et prosjekt trenger vi en kortfattet beskrivelse av prosjektet, som inneholder nok til at vi får en forståelse av hva idéen og prosjektet er. Det er en fordel at du har tenkt på følgende:  

  • Hva er bakgrunnen for prosjektet og hvorfor mener det er en god idé?
  • Fremmer prosjektet god helse for deltagerne på kort eller lengre sikt?
  • Kan prosjektet videreføres til å gjelde flere?
  • Hvem er prosjektet for/brukergruppe?
  • Tiltak – hvordan skal prosjektet gjennomføres?
  • Hvilken/hvilke roller har de som leder prosjektet?
  • Er det frivillige med i prosjektet?
  • Hva skal midlene brukes til?
  • Hvilken rolle vil Hest og Helse ha i forhold til prosjektet (gjelder spesielt søknad til Stiftelsen DAM)

Vi vil presisere at alle detaljer ikke trenger å være med i første henvendelse til oss, som kort og presist skal beskrive prosjektet. Videre kan vi hjelpe deg med hva den endelige søknaden skal inneholde. Har du tenkt gjennom punktene over og har gode svar til dem er du på god vei.  

Hvis du ønsker vurdering av om du kan søke DAM, klikk her.

Bruk gjerne dette skjemaet i første henvendelse til oss med ditt prosjekt.