Viktige kriterier

DAM er en sentral aktør innen frivillighet og helse og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Ordene som er fremhevet her er de største og viktigste kriteriene for å få tildelt midler.

  • Frivillighet
  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme mestring
  • Fremme livskvalitet

Prosjektene kan være alt fra små lokale aktiviteter til større forskningsprosjekter. Merk at det skal være tidsavgrensede prosjekter med et definert mål.

Stiftelsen DAM har ulike programmer du kan søke støtte gjennom; Forskning, Helse, Utvikling og Ekspress. I de ulike programmene finner du utlysninger og masse informasjon om hvem som kan søke og hva til.

Hest og Helse er godkjent søkerorganisasjon og kan opprette deg som søker når vi er enige om at all nødvendig informasjon for å bli tatt i betraktning er med. Dette hjelper vi deg med.

Her kan du lese om DAMs programmer

Les også DAMS 10 tips til å søke støtte

 

 

Hva ønsker DAM å vite om prosjektet

For å få tilslag kan prosjektet gjerne være nyskapende, noe som gir nytte til en stor brukergruppe, eller gir resultater som kan bidra til at flere enn de konkrete brukerne har nytte av det. Det kan også være andre elementer som gjør at akkurat ditt prosjekt skiller seg ut fra mange andre søknader. Sørg for å få dette tydelig frem. Er ikke prosjektet nyskapende, men basert på noe som er gjort tidligere, sørg for å tydeliggjøre hvordan dette kan utvikles videre.

Flaskehalsen til å nå gjennom hos DAM er ganske trang, det gjelder å være tydelig og kunne vise gjennomføringsevne. Det må komme frem i søknaden at prosjektet er godt gjennomtenkt, at det har en plan og en fremdrift. Husk de viktige kriteriene som er nevnt over. 

 

 

God hjelp i gjennomtenkt skisse

I DAMs digitale søknadsskjema er det flere temaer de ber deg informere om. Disse kan det være lurt å ha tenkt godt gjennom før du begynner å å fylle ut skjemaet, både for å vise til at prosjektet er gjennomtenkt og fordi det ofte er begrenset plass til tekst. Hvis du allerede har fulgt vår "oppskrift" til skissetekst til Hest og Helse, er mye av jobben allerede gjort.

Her er de største temaene du kan bli bedt om å beskrive:

  • Planlagte aktiviteter/tiltak: Hva går prosjektet ut på og hvordan skal det utføres?
  • Virkning: hva forventer du at virkningen eller effekten skal være? Hvordan skal det kommuniseres (rapport, artikkel, annet) og hvordan kan de utnyttes (videreutvikles, til nytte for andre, annet?
  • Gjennomføring: Hvem skal lede og gjennomføre prosjektet? Hvordan skal det organiseres - hvem har hvilke roller osv? 
  • Arbeidsplan og økonomi: Hvordan skal det gjennomføres og hva vil det koste?
  • Hvilken rolle har søkerorganisasjonen Hest og Helse: Som søkerorganisasjon må vi ha en rolle i prosjektet. Dette er noe vi kommer frem til sammen.

 

Prosjektet er godkjent av Hest og Helse - hva nå?

Hest og Helse oppretter søknad i Damnett, hvor du må være registrert og ha bedt om å bli linket opp til oss som søkerorganisasjon. Vi godkjenner og du får du tilgang til søknadsskjemaet. Det vil bli opprettet en person med rollen Prosjektleder fra deg/dere, og en person med rollen Saksbehandler fra Hest og Helse.

Sørg for å ha både utlysningen og veiledningen tilgjengelig når du skriver søknaden, det kan være til hjelp. Du har begrenset med plass, her er det lurt å hente frem skissen/oppsummeringen du har skrevet på forhånd. Husk at ulike programmer kan be om litt ulik informasjon og vårt skisseskjema har tatt for seg noen hovedområder. Ta deg god tid til dette arbeidet, det vil lønne seg.

Husk at vi hjelper deg i prosessen hvis du trenger det, og ta gjerne kontakt i god tid før søknadsfrister.

 

Hjelp til å skrive og redigere tekst

Du som søker kan gi sakbehandler og/eller prosjektkoordinator i Hest og Helse tillatelse til å hjelpe deg med innholdet i teksten, fylle ut og ta siste gjennomgang før søknaden registreres. Det gjør du inne i skjemaet. Dette bidrar til å gjøre prosessen enklere og raskere. 

 

 

Søke om nye midler til eksisterende prosjekt

Har du søkt og fått tildelt midler til prosjektet ditt tidligere og vil søke igjen på samme prosjekt?

Det er det fullt mulig å gjøre. Samme prosjekt kan få innvilget midler videre og særlig hvis du kan vise til resultater i rapporten din etter forrige runde. Men husk at det må være et prosjekt med en start- og en sluttdato - og ikke et tilbud som ruller og går. 

Når du kontakter Hest og helse igjen, husk utfyllende informasjon om prosjektet selv om du har søkt tidligere. Bruk gjerne samme grunnlaget fra forrige skissesøknad (kort beskrivelse), og skriv i tillegg hva prosjektet har oppnådd og hvorfor virksomheten bør få midler igjen. All dokumentasjon er bra dokumentasjon – hent gjerne inn referanser fra deltagere eller andre involverte!