Hva er det?

Aktiviteten kan omfatte alt fra ferdsel i et gårdsmiljø med stell av hesten/stallen, til avansert opplæring innen håndtering av hesten, ridning, kjøring eller voltige. Tilrettelagt ridetilbud for funksjonshemmede er muligens den aktiviteten vi kjenner best og det tilbys mest av. Det er ikke avgjørende på hvilken arena aktiviteten med hest tilbys, det kan være på privateide småbruk, på gårder med inn-på-tunet-tilbud, på rideskoler, travstaller eller på kurs som arrangeres i privat regi. Det vesentlige er at både hester og folk kan trives på stedet, at hestene tas godt vare på og at deltagerne i heste-aktiviteten får lære i takt med sitt eget ferdighetsnivå.

Tilrettelagt ridetilbud

Det finnes per i dag ingen formelle krav til å gi et tilrettelagt ridetilbud(tidligere handikapridning). Imidlertid anbefaler Hest og Helse at aktiviteten drives av en ridelærer eller annen hestekyndig person med realkompetanse om hest og ridning. Vedkommende bør ha noe kunnskap om forskjellige fysiske og psykiske funksjonshemminger. Dette vil være basis for å tilrettelegge ridningen i forhold til den enkeltes behov. Det vil også være behov for noe støttepersonell som leiere til å bistå rideundervisningen. Leiere og annet støttepersonell bør ha hesteerfaring, og ha fått en innføring i leieteknikk.
.

For å kunne gi et tilrettelagt ridetilbud må hestene være egnet til formålet , og det må tas høyde for at noe spesialutstyr kan være nødvendig.

Eksempel på folkehelseaktivitet med hest er Hest for folk flest!