Som medlem i Hest og Helse får du eller din virksomhets ansatte og assistenter rabatt på våre kurs.
I tillegg støtter du vårt viktige arbeid for å gjøre hesten i helsetilbud mer kjent og anerkjent i samfunnet, arbeidet for mer forskning på effekten av hesteassisterte tilbud, og bedre økonomiske ordninger for brukere av tilbudene, som igjen gir et bedre grunnlag for tilbyderne til å drive.
Som medlem kan du også søke midler gjennom Stiftelsen DAM, til prosjekter som gir "Bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring".

Bli medlem her!