Årets åpne utlysning er på totalt 13 millioner SEK, hvorav anslagsvis 5 millioner SEK til nye prosjekter og 8 millioner SEK til pågående prosjekter, forutsatt at søknaden om videreføring innvilges.Utlysningen inkluderer også 10 millioner norske kroner, hvorav anslagsvis 5 millioner kroner til nye prosjekter og 5 millioner kroner til pågående prosjekter, forutsatt at videreføringssøknaden innvilges.

60 prosent av utlysningens midler er satt av til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknisk vitenskap, og 40 prosent er satt av til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og med industrien. Alle deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes av denne utlysningen. Stiftelsen forbeholder seg retten til å praktisere porteføljetenkning.

Den målrettede utlysningen er en joint venture fra interessenter i Norge så vel som Sverige. Stiftelsen Hästforskning lyser ut forskningsmidler sammen med norsk og svensk Travsport og Järvsöfaks Foundation til å fremme kaldblodstravhestens helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og prestasjoner. Utlysningen gjelder først og fremst bidrag til forskning med direkte relevans for kaldblodstravhesten, og hvor forskningssamarbeid foregår mellom Norge og Sverige.
 
Det overordnede målet er at innvilgede prosjekter skal bidra til økt kunnskap som fremmer hestenes helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og ytelse. Prosjektene skal for eksempel bidra til økt kunnskap om optimal hesteforvaltning, trening og konkurranse av travhester, effekter av høy grad av innavl, metoder for å identifisere ulike typer skader, dårlig helse og positive velferdsindikatorer på et tidlig tidspunkt eller utvikling av forbedret diagnostikk, behandling og rehabilitering av vanlige sykdommer.

Utlysningen omfatter 2 260 000 svenske kroner, samt 1 240 000 norske kroner fordelt over 3 år for å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2024 – 2026. Maksimumstaket for ønsket beløp i ett enkelt år legges til grunn dersom maksimalt 1 million kroner per valuta. Utlysningen er rettet mot samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge.
 
En referansegruppe bestående av representanter fra kaldblodstravsporten i Norge og Sverige samt Stiftelsen Hesteforskning vil bli knyttet til det innvilgede prosjektet for å få en praktisk sammenheng mellom prosjekt og ernæring allerede under det pågående forskningsprosjektet, både mht. tilbakemelding fra praksis og for økt kommunikasjon av prosjektets fremdrift og resultater i løpet av prosjektet.
Prosjektet forventes å starte i 2024. Det kan søkes om midler for maksimalt tre år.
 
Les mer på Stiftelsen Hästforsknings nettsider
  
 

Digitalt informasjonstreff
For deg som er interessert i å søke på årets midler så holder Stiftelsen Hästforskning digitalt informasjonstreff tirsdag 25. april kl 10-12:00. Informasjonstreffet er åpent for søkere både fra Norge og Sverige, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål. Påmelding innen 21. april til lina.bengtsson@lantbruksforskning.se


Mer informasjon
Lina Bengtsson, forskningssekretær Stiftelsen Hästforskning
telefon: +46 070 309 84 54
e-post: lina.bengtsson@lantbruksforskning.se