På fagforum treffer man kolleger og andre med felles interesser, kan dele erfaringer og knytte kontakter.
Det legges opp til faglige innlegg som er av relevans for tilbydere, kombinert med fagdebatter og erfaringsutvekslinger.

 

Datoer publiseres fortløpende som egne arrangementer.