Reportasjen er utgitt i Trav og galoppnytts årsrevy (bildet), og er også publisert på deres nettsider:
Trav og galoppnytt.