Allerede før søknaden går til den aktuelle aktøren, skal prosjektet godkjennes av Hest og Helse som et «Hest og Helse-prosjekt». Da er det viktig å allerede ved første henvendelse til oss kunne vise til at du har tenkt litt på gjennomføringen av den gode ideen/prosjektet ditt. Det vil bidra til at søkeprosessen både går raskere og smidigere. For å hjelpe deg i gang med det første steget, har vi laget egne hjelpe-sider her inne på nettsiden vår, kalt Søknadsveiledning. Her du får tips om hvilken informasjon Hest og Helse og de ulike aktørene trenger for å se hva prosjektet innebærer, og hvordan du best går frem i forhold til en søknad til Stiftelsen DAM mange programmer.  

En kort beskrivelse av konkret prosjekt

En idé er akkurat så god som hvordan den blir beskrevet. Det vil si at prosjektet virksomheten vil søke om midler til må formidles og beskrives på en slik måte at den som leser det vil forstå hva det handler om og se at det kan være gjennomførbart.

En oppsummering av ideen og prosjektet ditt er det vi trenger, og som aktører som Stiftelsen DAM ønsker seg i første omgang. I eventuelle neste runde vil det være krav til informasjon om flere detaljer.

 

Vi har laget noen skjemaer for utfylling som skal hjelpe deg med å få med den informasjonen vi trenger for å kunne vurdere prosjektet ditt. Bruk dem når du vil søke om midler til et prosjekt, og vi hjelper deg videre.

Les mer om søkeprosessen og finn skjemaene her