“There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.”
~ Winston Churchill.

Mange, selv de som ikke driver med hest eller er kjent med hesteassisterte tilbud, opplever at det er noe med hesten som får frem gode følelser. Å se en hesteflokk i naturen, klappe en hests varme mule, eller se inn i de mørke øynene vekker noe i de fleste mennesker.
Kanskje er det noe udefinerbart med disse store, vakre dyrene som får frem følelsene i oss.
Men kanskje er det også noe med hesten biologi og psyke som gjør den egnet til å hjelpe oss mennesker med å finne ro og bli kjent med oss selv.

I møte med hesten blir vi introdusert for et vennlig og nærværende vesen, fullstendig til stede i seg selv og i øyeblikket. Den har ikke ord til å uttrykke seg, men responderer og kommuniserer med oss gjennom sitt eget eget kropps- og energispråk. Den har ingen skjult agenda, ingen dømmende tanker og tar oss i mot akkurat som vi er, i dag, og i øyeblikket.

Hestens ekstreme evne til fullstendig tilstedeværelse gir ofte følelsen av å være i en «boble» sam-men med hesten, hvor tidsperspektivet og omgivelsene ikke blir like gjeldende. Mange opplever dette som en pause fra hjernens tankekjør og hverdagens travelhet. I møte med hesten er det vanskelig å ikke bli påvirket av deres kraftfulle tilstedeværelse.

Kraftfullt er også størrelsen hesten innehar. I motsetning til for eksempel en terapihund, så er hesten et massivt dyr på mange hundre kilo. De er store og levende, dekket med myk pels, man og hale. De har store øyne og en myk mule. Det er umulig å ikke legge merke til hesten, og i så måte la seg påvirke. Det trygge, ikke-dømmende, store vesenet kan bli en slags fysisk og trygg flate hvor pasienten kan dele fra sitt innerste rom, enten om hesten, ved hesten eller til hesten.

Det er også et eget rom rundt hesten, et nærvær der mange opplever en helt egen følelse av velvære og ro. Hva kommer dette av, egentlig? Nyere, pågående forskning kan ha deler av svaret, der det pekes på at hester har et stort, elektromagnetisk felt rundt sitt eget hjerte, som spenner mange meter utenfor sin egen kropp. I dette feltet virker det som om hesten, med sitt fem ganger så store hjerte som mennesket, og en generelt høyere hjertefrekvensvariabilitet, har evne til å påvirke vår egen. Som om nervesystemene våre snakker sammen og hesten kan påvirke vår egen puls og senke den med sin jevne, stødige og lavere åndedrag. En slags regulering, akkurat slik den gjør med sine nære flokkmedlemmer.

Relasjon, samstemthet og trygghet - Hesten som byttedyr og flokkdyr

Hesten har overlevd som art gjennom millioner av år først og fremst på grunn av sitt sterke flokkinstinkt. Som byttedyr har hesten et sterkt behov for trygghet og dette får den gjennom sin kommunikasjon med en trygg og stabil flokk.
Å være tilknyttet en flokk handler om å kunne tilpasse seg hverandre gjennom nære relasjoner, god kjennskap til de andre flokkmedlemmenes styrker og svakheter, og en kommunikasjon som er sannferdig. For å være best rustet mot potensielle farer, må hvert individ i flokken kunne effektivt kommunisere til de andre hestene at det er noe potensielt farlig i området, og de andre hestene i flokken må raskt plukke dette opp. Dersom det ikke er reelle farer, vil en stabil hesteflokk kunne regulere hverandre. De vil hjelpe hverandre dersom pulsen går opp og enkeltindivider føler på stress og uro som ikke er til nytte for flokkens trygghet. Da bruker gjerne én eller flere av de andre flokkmedlemmene sin egen pust, dempende signaler og annen type kommunikasjon for å hjelpe den andre med å finne tilbake til en ro. Det er for hesten en viktig del av overlevelse at alle individene i flokken er samstemte og trygge, og at kommunikasjonen som foregår dem i mellom alltid er sannferdig.
Denne samstemtheten har mange lag ved seg, og er en av de aller viktigste aspektene ved bruk av hesten i terapi. Når hesten kommuniserer, enten til andre hester eller oss mennesker, er den samstemt med hele sitt vesen. Den uttrykker seg sannferdig, autentisk og ekte. Det den kjenner på innsiden formidler den også på utsiden, og hesten kan raskt bli ukomfortabel dersom den møter hester eller mennesker som ikke er samstemte på samme måte.

Mange sier at hesten har en evne til å speile vårt innerste rom, men snarere enn direkte speiling av hva vi kjenner på der, vil den kanskje aller mest respondere på det den sanser. Hvordan den uttrykker det den sanser fra mennesket vil kunne variere mellom ulike hester og utifra hva den sanser.

Dersom det ikke er enighet mellom vårt indre og ytre vil hesten raskt plukke opp dette, og hvis hesten blir usikker på det vi forsøker å kommunisere gjennom kroppsspråket, vil den navigere etter hvordan den sanser vårt indre. Dette gjør at det raskt blir synlig dersom man har lite kjennskap til sitt eget indre, eller forsøker å holde en slags fasade. Det fine med hesten er at den ikke dømmer dette, men raskt plukker opp dersom vi forsøker å nærme oss en samstemthet mellom vårt ytre kroppsspråk og hva vi kjenner på innsiden. Den vil anerkjenne dette, og ofte gi en direkte respons på våre forsøk. Mange opplever et trygt rom i møte med hesten, der det ikke er så farlig å vise frem hele seg. Det dannes ofte en sterk relasjon mellom hesten og pasienten, og det er denne relasjonen og alt den rommer som gir grunnlag for videreføring også til relasjoner med andre mennesker i livet.

 

Hesten som helsearbeider - fysiske fordeler

I ridefysioterapi bruker fysioterapeuten hestens unike bevegelser i behandlingen ved at pasienten får sitte på hesten og kjenne på den rytmiske, gyngende bevegelsen til hestekroppen, og hvordan disse bevegelsene overføres til pasientens egen kropp. Denne innvirkningen på egen kropp engasjerer alle de store muskelgruppene i menneskekroppen og kan hjelpe med å løse opp spenninger, trene opp balanse, koordinasjon og samstemt motorikk i kroppen.

I tillegg har hesten en egenevne også i ridefysioterapi som et stort og nærværende vesen, med varme som utstråles fra kroppen. Mange opplevelser en følelse av kontakt og kommunikasjon med hesten og for noen kan det å bli båret fram fysisk av et stort og kraftfullt vesen som hesten være en unik opplevelse og kanskje den eneste muligheten for å føle på frihet i bevegelse.

For mange mennesker er ridefysioterapi deres aller første møte med hesten. Mennesker med u-like funksjonsnedsettelser vil kunne oppleve anspenthet og usikkerhet de første minuttene på hesteryggen, noe som er både helt naturlig og normalt. Noen ganger kan fysioterapeuten hjelpe med ulike øvelser, eller la dem få mulighet til å sitte der og bli kjent med hestens bevegelser i eget tempo.

Det å la seg bli båret av hesten, og at hesten tillater pasienten på sin egen rygg oppleves ofte som en sterk opplevelse for pasienten. De åpner samtidig opp for å la hestens rytme og pust få påvirke deres egen. Det er mange gode øvelser fysioterapeuten kan bruke for å forsterke påvirkningen og gi mer bevegelse til enkelte områder av kroppen, men aller viktigst er det å kunne legge til rette for hver enkelt pasients individuelle opplevelse på hesteryggen.