Jeanette er født i 1963 og har drevet med hest siden 1973.
Hun er kokk, har hestefagbrev og ridelærer trinn 1 fra Starum, Norsk hestefagskole. Videre har hun har en fireårig utdannelse i Bodynamic som er kroppsorientert psykoterapi. Hun
har også traumeterapiutdanning og er sertifisert som terapeut og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning) en utdanning hun har tatt i USA. I tillegg er hun også
barnevernpedagog.

I 2011 bidro hun med et kapittel om bruk av hest i behandling i fagboken ”Psykisk helsearbeid- mer enn medisiner og samtaleterapi. Jeanette jobbet som rideterapeut ved Oslo
Universitetssykehus- seksjon avhengighetsbehandling ung på Gaustad sykehus fra 1996 til 2016, og bidro til utviklingen av det hesteassisterte programmet i sykehuset.
Nå driver hun Bilitt Gård sammen med sin mann Petter Fargam. Det er et variert tilbud på gården, fra selskapsarrangementer, bed and breakfast til kurs og workshops med hest. Gården tilbyr også tiltak innenfor barnevern og Jeanette har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning.