Det kommer stadig henvendelser til oss om hvilke kurs og datoer som skal settes opp i 2024. Det er velfig hyggelig med interesse for våre kurs, og vi jobber for å få ut informasjon så raskt som mulig.

For å effektivisere driften og øke kurstilbudet har vi inngått avtale med Norsk Hestesenter om kursadministrasjon, og implementering av den nye avtalen er ikke helt klart ennå. Så snart vi er klare vil vi legge ut informasjon.

Vi har stor tro på at kurstilbudet vårt vil få et løft når de nye planene er i full drift!