Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos eldre som er berørt av koronapandemien

Det kan søkes om mellom 30.000 og 700.000 kroner. Les utlysningsteksten for mer informasjon om hva det kan søkes om støtte til.

Hest og Helse opplever at mange av våre medlemmer har tilbud som passer godt inn i utlysningen, og flere av prosjektene vi søkte for medlemmer i 2021 ble innvilget.
Vi oppfordrer derfor dere som har ideer til aktiviteter dere vil søke prosjektmidler til om å ta kontakt med oss.
Merk den litt korte fristen; søknader må være innsendt senest 23.3. kl 23.59