I anledning 50-årsjubileet for Hest og Helse i år, 2021, ble det bestemt av vi skulle fornye vårt visuelle uttrykk. Vi har utarbeidet en ny logo, nye farger og en ny nettside.

Logo:

Vår nye logo er laget for å vise kjernen i vår virksomhet. Hesten er så klart et viktig element, og hjerteformen skal reflektere omsorg og helse.

Farger:

Vi har valgt å benytte fargene varm grønn og varm rød. Det grønne reflekterer naturen og landbruket som er en viktig del av manges tilbud innen hesteassisterte intervensjoner. Det røde viser til varme og det menneskelige aspektet.
Les mer og last ned logo her.

Nettsiden:

Vår nye nettside har samme adresse som før, og vi håper den skal være en god informasjonskanal til både våre medlemmer, til dem som benytter tilbudene vår organisasjon representerer, og til andre samfunnsaktører som vi både samarbeider med og som er interesserte i vårt fagfelt.

  • Vi har laget en presentasjon av alle våre medlemsbedrifter.
  • Kursoversikten har blitt mer synlig
  • Innmeldingsrutinen for nye medlemmer er forenklet.
  • Tilbudene som omfattes av Hest og helse er beskrevet for dem som ikke vet alt om vår aktivitet.
  • Våre tillitsvalgte og kursholdere er presentert
  • Dokumenter og vedtekter er tilgjengelig for våre medlemmer

Nettsiden vil kompletteres og utvikles fortløpende.Vi tar gjerne i mot innspill om det er noe innhold dere savner.