En av medlemsfordelene i Hest og Helse er muligheten til å søke prosjektmidler i DAM-stiftelsen. I 2021 fikk medlemmene våre innvilget ganske mye, noe som ga Hest og Helse mer ressurser og dermed anledning til å satse på flere hoder.

 

Mer tid og ressurser til oppfølging og kommunikasjon

I etterkant av prosjekter kreves det en del oppfølging fra Hest og Helses side, både knyttet til rapportering og medieomtale av prosjektene, som er nettopp det tilskuddet fra DAM skal dekke. Behovet var der og vi så muligheten for å ansette en ressurs i prosjektstilling til å følge opp dette, samt å bidra til både økt kommunikasjonsarbeid om organisasjonen og tilbudene hos medlemmene – og til å jobbe med gode prosjektsøknader videre fremover.

 

Mulighet for å lage informasjonsfilm

I tillegg til tilskuddet fra DAM, fikk organisasjonen – i anledning 75 års jubileet i fjor – noen gavedonasjoner fra samarbeidende organisasjoner, som er øremerket produksjon av film om nettopp hest og helse, og hesteassisterte helsetilbud. 

 

Mange interessante søkere

Da vi fikk veldig gode og kompetente søkere på stillingen vi lyste ut, og det ble et luksusproblem å velge bort søkere, fant vi ut at det var vel verdt midlene å investere i to personer. Da vil den ene få hovedansvaret for filmen, som også er en viktig del av det planlagte kommunikasjonsarbeidet.

 

Stillingene er i utgangspunktet et engasjement på 20% over 6 måneder, hvor hovedoppgavene er knyttet til kommunikasjon- og medievirksomhet, prosjektsøknader og    -rapporter og videreutvikling av strategien vår for bruk på sosiale medier. 

 

Nå som vi er et team på tre får vi jobbet enda mer med å vise oss frem!

 

I gang med informasjonsarbeidet

Den 1. september ønsket vi Beate Johansen og Lena Brittsdatter Johnsen velkommen som Hest og Helses nye kommunikasjonsrådgivere og begge er i gang med å sette seg inn i organisasjonen og oppgavene. 

 

Beate har bakgrunn innen både organisasjons-, kommunikasjons- og mediefag og jobber til daglig som rekrutteringsleder og fagrådgiver innen kommunikasjon og organisasjonsutvikling i 4H Norge. Hun har prosjektansvar for profileringsfilm om Hest og Helse og hesteassisterte tilbud, i tillegg til generelt kommunikasjonsarbeid. Beate bor i Fredrikstad og i stallen står en Nordlandshest/Lyngshest med føll. 

 

Lena har bakgrunn fra reklame- og kommunikasjonsbransjen med prosjektledelse og som tekstforfatter, hun studerer for tiden gestaltterapi i tillegg til å drive et lite tekstbyrå. Lenas hovedoppgaver vil være rapportering av prosjektsøknader og generelt kommunikasjonsarbeid. I stallen har Lena en 9-årig Connemara-vallak. 

 

Organisasjonskoordinator Anette Isaksen ser frem til å jobbe sammen med Lena og Beate som et team, og styret er glade for å ha fått med seg de nye på laget.