Endringen innbærer at kontakt med ansatte i Hest og Helse gjøres til følgende adresseformat:
fornavn.etternavn@hestoghelse.no

Kontaktinformasjon forøvrig sendes post@hestoghelse.no

Du finner kontaktinformasjon til Hest og Helse her.

Kontaktinformasjon til ansatte er her.