Vi har over litt tid jobbet med å utvikle samarbeidet med Norsk Hestesenter om kursadministrasjon, og kan endelig presentere kursene i sin nye påmeldingsmodul.
Kursene Hest i psykososialt arbeid 1 og 2 er de første til å bli lagt ut for påmelding, så nå er det bare å melde seg på kurs!

Kursene blir som vanlig lagt ut på vår hjemmeside, og i tillegg finnes de nå altså på Norsk Hestesenters kursoversikt.