HETI (The Federation of Horses in Education and Therapy International) avholder sin internasjonale kongress hvert tredje år. Norge ble valgt som vertsland i 2027 etter votering mot Argentina, Tyrkia og Australia.

Kongressen består, i tillegg til blant annet HETIs generalforsamling, av foredrag og innlegg fra en rekke forskere og kompetansepersoner innen hele området av hest og menneske-relasjoner med fokus på fysisk, psykisk og sosial helse.

Hest og Helse ser med glede frem til å ønske flere hundre deltakere fra hele verden velkommen til Norge. Vi ser dette som en fantastisk mulighet til å sette hesten på dagsorden og få søkelys på hvor viktig hesten er i samfunnet.

Som en del av denne ambisjonen har Hest og Helse innledet dialog med de store hestesports- og avlsorganisasjonene i Norge for å samarbeide om dette arrangementet. Det er stor enighet om at heste-Norge skal stå samlet i å profilere hestens betydning, og herunder hestevelferdens viktighet.

Det er også innledet dialog med relevante institusjoner og organisasjoner innen helsefaget om samarbeid og bidrag inn i kongressen.

Denne uken reiser Hest og Helses styreleder Emilie Charlotte Libowitz og generalsekretær Anette Isaksen til Budapest, der årets kongress avholdes. Der skal Hest og Helse presenteres som neste vertskapsland, samtidig som det er forventet å hente med seg mye lærdom hjem til den videre planleggingen.

 

Hest og Helse, 18. juni 2024

www.hestoghelse.no
anette.isaksen@hestoghelse.no

 

 

https://hetifederation.org/