Påmelding til kurs

Påmeldingen skal skje via skjema på vår nettside, og er bindende. For alle kurs er det oppgitt en påmeldingsfrist.
Betaling skjer via nettsiden ved innsending av påmeldingsskjema.

Avmelding

Dersom du ikke har anledning til delta på et kurs du er påmeldt til, ber vi om at du gir oss beskjed om dette så fort som mulig. Vi leier rom til overnatting og betaler pr kursdeltaker. Dette koster oss penger, dersom du ikke møter opp også. Avhengig av hvor sent du gir beskjed om avmelding, vil vi måtte kreve et avmeldingsgebyr.  Hvis avmelding skjer senere enn en uke før kursstart, vil det tilkomme et gebyr på halve kurssummen. Hvis avmelding skjer mellom 1 og 2 uker før kursstart, vil det tilkomme et gebyr på kr 500,- ved avmelding. Hvis du gir beskjed så sent som samme dag, eller ikke gir beskjed, må vi kreve inn hele kursavgiften. Dersom avmeldingen skjer tidligere enn 14 dager før kursstart, vil ingen gebyr tilkomme.

Opptak til kurs

Kursdeltakere må oppfylle de kriterier som ligger til grunn for det enkelte kurs. Se de enkelte kursbeskrivelser.I de tilfeller der det blir plassmangel på kursene våre, prioriteres medlemmer av Hest og Helse før ikke-medlemmer. Dersom det er et oppfølgingskurs, vil de som har deltatt tidligere prioriteres. Der andre vilkår er like, vil ”først til mølla-prinsippet” gjelde.

Ved ledige plasser, mottas påmelding fram til kursstart. 

Avlysning av kurs 

Hest og Helse tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for få deltakere, eller andre forhold som gjør det umulig å avholde kurset. I slike tilfeller vil full kursavgift tilbakebetales til alle de påmeldte deltakerne.