Kort fortalt søkte Nord-Karmøy Rideklubb, ved Dagny Elin Mjålseth, Hege M. Jacobsen og Sigrid Bakkevold, om støtte til et prosjekt for integrering av unge flyktninger i lokalsamfunnet, med bruk av hest som mentor. Prosjektet vil også involvere norske, lokale ungdommer som allerede er en del av ridesenteret, i aktiviteter med flyktningene, og på den måten integrere og lære ungdommene om kultur, natur og språk. Øvrig familie vil også bli involvert i form av felles måltider og sosialisering. Det er lagt opp til at dette skal være et lavterskeltilbud slik at flest mulig har mulighet til å delta.

Stiftelsen DAM sitt fagutvalg mener blant annet at det er et godt prosjekt med en sterk prosjektgruppe, det er nyskapende og spennende tiltak rettet mot en sårbar målgruppe og at dyr er en viktig katalysator for sosialisering, som gir rom for gode og positive opplevelser.

 

Tuuuusen takk, dette er en utrolig kjekk og god nyhet å få!!!!!! Hurra!!!!

– Dagny Elin Mjåseth

 

Hest og Helse takker prosjektgruppa for et godt samarbeid om søknaden og ønsker lykke til med prosjektet. Og et stort takk til Stiftelsen DAM for at dere bidrar til å gjøre det mulig!