Covid-isolerte eldre på tur med Alna Ridesenter

 

I 2021 fikk Alna Ridesenter pengestøtte fra Stiftelsen DAM for å kunne tilby flere eldre gode opplevelser med hest både utendørs og inne under pandemien. Det ble et glede-bringende prosjekt til tross for utfordringene pandemien brakte med seg. Prosjektet er nå avsluttet, men håpet om å kunne fortsette med et like godt tilbud lever videre.

På vegne av Helsedirektoratet har Stiftelsen Dam etablert og drevet et program for å støtte tiltak rettet mot eldre som var berørt av koronapandemien, kalt Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre. Det ble bevilget 20 millioner kroner til formålet i 2022.

Målgruppe for programmet var frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Tiltakene skulle være tidsavgrensede med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos eldre berørte av koronapandemien. Det skulle prioriteres å gi støtte til tiltak som sikret sosialt samvær eller tilbød praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter, samt tiltak for å bedre organisasjonenes beredskap for opprettholdelse av tilbud til eldre. Støtte til besøksverter og besøksvenntjenester rettet mot eldre var en del av det som ble prioritert gjennom dette programmet.

 

Fikk støtte og offentlige midler

Det var mulig å søke om mellom 30.000 og 700.000 – Alna Ridesenter fikk innvilget støtte på kr 90.000 fra stiftelsen. I tillegg fikk de kr 30.000 i offentlige midler fra sykehjemsetaten.Prosjektet startet i juni 2021 og ble avsluttet i juni 2022, og prosjektgruppen besto av Lene Kragh, Mona Blankvannsbråten og Tone Løken Kværner – alle med mange års erfaring og utdannelse innen helse og pedagogikk, hestefag og hestesport.

 

330821545_556032973141917_2674021616493020082_n
Alna Ridesenter har flere flotte vogner de kan kjøre med.

Samvær, opplevelse og tur med hest for eldre

 

Ridesenteret ønsket å gi en opplevelse med hest og vogn til flere eldre på sykehjem under pandemien. En kjøretur kombinert med besøk i stallen og servering av kaffe og vafler, hvis smittevernhensynet på den aktuelle tiden tillot det. Aktivitetene, som å sitte i hestevogn med flere, være ute, kos og stell av hest og sosialt samvær ville bryte med hverdagslige sysler, gi glede og bringe opp gamle minner hos de eldre.

Kjøreturen kunne enten være en runde i Alnaparken, som ligger rett utenfor stalldøra, eller de fraktet hester og vogn til sykehjemmene og kjørte rundt i deres nærområde. Fra sykehjemmets side ble det da laget til en et større arrangement, med servering av kaffe og kaker eller vafler på stedet. Da ble de eldre delt opp i grupper etter hvilken avdeling de tilhørte, og det ble kjørt flere turer.

 

En mulighet for flere deltagere

Dette er et tilbud Alna Ridesenter tidligere har tilbudt sykehjem i lokalområdet, hvorav 8 av 46 sykehjem i Oslo har kunnet benytte seg av det før de fikk støtte fra stiftelsen. Alle har ønsket tilbudet, men det har vært begrenset pga. økonomi – og ikke pga. kapasitet.

Med støtte fra Stiftelsen DAM og Sykehjemsetaten i Oslo har det vært mulig å tilby disse aktivitetene til de eldre, isolerte på alle sykehjemmene og eldresentrene i Oslo, og Alna Ridesenter har til nå kjørt eldre i hest og vogn fra hele 46 forskjellige institusjoner.

I prosjektet kunne Alna Ridesenter tilby hvert sykehjem/eldresenter to besøk i stallen per halvår. De hadde kapasitet til 20 personer per besøk inkl. betjeningen, fire ganger i uken og de kunne bestille bil for transport. 

 

Utfordringer i prosjektet

Mange av de frivillige ved ridesenteret går på skole på dagtid. Dermed har det vært utfordrende å rekruttere frivillige til dette prosjektet.

I tillegg har det naturlig nok vært mange smittevernhensyn å ta, både for ansatte og frivillige ved ridesenteret og for sykehjemmene. Det ble løst ved å dele inn de eldre i grupper etter hvilke avdelinger de tilhørte – og som var sammen hver dag uansett. Skjerm mellom kusk og passasjerer i vognene, masker, hansker og avstand ble også tatt i bruk.

Noen sykehjem måtte bytte dag grunnet værforhold, at det kolliderte med andre aktiviteter på sykehjemmet eller pga. korona-sykdom.

-Alle inviterte har benyttet tilbudet, og alle vil tilbake. - Mona

Manglende transport og økonomi hindrer bruk av tilbud

Det som ofte hindrer sykehjemmene fra å benytte seg av tilbudet, er at de ikke har penger til det, og at de mangler egen transport som kan frakte de eldre rundt. Det er med på å begrense aktivitetene ute generelt. Alna Ridesenter har kunnet tilby transport ved hjelp av en fast sjåfør som de benytter seg av, men en gruppe på 14 personer er det meste de vanligvis kan ta. Det å transportere de eldre til ridesenteret er en kostbar post.

-Vi kan ikke bruke alle pengene på drosjer for at de eldre skal komme seg hit , men mange flere kan benytte seg av tilbudet når vi frakter hester og vogn til sykehjemmene – der det er mulig. - Mona

Med alle tilbakemeldinger de har fått planlegger Alna Ridesenter videreføring/-utvikling av tilbudet for de eldre i kommunen, og håper ikke økonomiske utfordringer skal stå til hinder for dette.

 

Gode tilbakemeldinger

Alna Ridesenter har fått tilbakemeldinger fra personalet på sykehjemmene om at de synes det er et fantastisk tilbud og håper de skal få det til også i 2023. Noen er gjengangere på ridesenteret, og kan ikke få fullrost tilbudet og de har vært glade for at de har muligheten til å komme til ridesenteret.

Deres erfaring er at de eldre blir engasjert, blir gladere og får noe å snakke om. Det gir en bedre hverdag og bedre kommunikasjon dem i mellom. De får noe å se frem til, og får en dag med opplevelser.

Hva synes de eldre?

Lene forteller at de har erfart at de eldre setter stor pris på samværet med hesten, og at mange forteller om ting de har opplevd i barndommen relatert til hest eller gårdsliv.

-Det er forbausende mange av de eldre som har holdt på med hest tidligere i livet, og selv om de er demente viser de at de fortsatt har håndlag med dyra, forteller Lene.

Mange av brukerne er demente i ulik grad og kan ha glemt hele kjøreturen med hest og vogn gjennom hele Alnaparken – eller deres nærområde til sykehjemmet. Men likevel gjør disse aktivitetene en stor forskjell akkurat der og da.

-Noen skjønner ikke hva de gjør her og mange har glemt kjøreturen til stallen når de kommer inn stallgangen. Jeg syntes det var så fælt at de ikke skulle huske det, men da sa sykepleieren at de har det så fint i øyeblikket, og det er øyeblikkene som teller akkurat nå. Da fikk jeg en annen, lettere følelse rundt det, forteller Mona.

Under besøket og aktivitetene tar personalet bilder som de senere ved anledning viser deltakerne. På den måten kan besøket og aktivitetene ha dobbel nytte – også for de demente.

 

Kort om Alna Ridesenter

Ridesenteret er en stiftelse bestående av Østmarka Rytterklubb og tidligere Trosterudstallen, og ligger midt i Groruddalen i Oslo. Stallen har rideskole, aktivitetstilbud til barn, helsetilbud med hesten som terapeut og hestekjøring.

I stallen står det 35 egne hester til ulike formål og de preger/lærer opp egne hester til bruk i helsefremmende aktiviteter og terapi.

Les mer om Alna Ridesenter og tilbudet her: https://alnaridesenter.no

 

Takk til Stiftelsen DAM for støtten til alle prosjektene i programmet!

 

  • Lindland Gård med prosjektet «Seniortreff på Lindland Gård»

  • Alna Ridesenter med prosjektet «Samvær, opplevelse og tur med hest for eldre»

  • Olaåsen Gård med prosjektet «Gårdsglede for eldre»

  • Narvik Rideskole med prosjektet «Ridekurs for eldre»

  • Sæteråsen Stall og Rideskole med prosjektet «Ridekurs og aktivitetstilbud»

  • Hest og mestring med prosjektet «Hesteglede – et aktivitetstilbud for eldre, med samvær og mestring»