Foto: Stall Eidumstrøa

For 2023 innebærer det at vi gjennom prosjektet «Hest og friluftsliv», med finansiering fra Miljødirektoratet, vil tildele kr. 20.000- 25.000 til 5 utvalgte klubber eller virksomheter som kan tilby en av følgende aktiviteter i løpet av sommeren 2023:

  • organiserte turer i naturen med hest
  • friluftslivsleirer med hest
  • praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter med hest

til en av følgende målgrupper:

  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • personer med psykiske lidelser
  • personer med minoritetsbakgrunn.

Prioritering:

  • Aktivitetstilbud i byer og tettbygde strøk
  • Aktivitetstilbud som det kan være mulig å gjennomføre ved dugnadsinnsats fra frivillige og/eller med egne midler
  • Lite ressurskrevende og lett tilgjengelig tilbud

Arrangør må også være bevisst på at aktivitetene gjennomføres på en god måte som ivaretar naturmangfoldet i området og ikke bidrar til slitasje i sårbare områder eller forstyrrer sårbare arter.

Melding om interesse:

Dersom din klubb eller virksomhet kan tilby en slik aktivitet i løpet av sommeren 2023, og ønsker å bli vurdert til en eventuell økonomisk støtte, bes du fylle ut dette skjemaet innen 20. mai 2023