Trollstein Gård er en godkjent Inn på tunet gård og hestevirksomhet. Vi tilbyr hesteassisterte aktiviteter(HAI) integrert i alle våre tilbud, der formålet er helsefremming og selvutvikling. Vi har flere års erfaring med å jobbe med barn, ungdom og voksne i ulike situasjoner og med ulike utfordringer. Vi har hatt hester i ca.30 år og har en lang erfaring og kompetanse i å jobbe med samspill mellom hest og mennesker.
 

Hjemmeside