Hvert år lyses det ut inntill 10.000 kr. Det kan søkes om inntil 5.000 kr pr søknad.

Søker må være virksomhetsmedlem i Hest og Helse, tilknyttet et organisasjonsnummer og drive aktivitet utifra Hest og Helses formål. Det kan søkes om midler til fysiske ting, drift og/eller utdanning. Godt begrunnet søknad sender hestoghelse@nhest.no senest 15.8.2022. Bruk av tildelte midler må dokumenteres i etterkant.

 

Vi håper på mange gode søknader fra medlemmer!