Påmelding til kurs

Påmeldingen skal skje via Norsk Hestesenters kursoversikt. For alle kurs er det oppgitt en påmeldingsfrist.
Betaling skjer via nettsiden ved innsending av påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er økonomisk bindende, men dersom du blir forhindret fra å delta ber vi om at du tar kontakt så fort som mulig på epost nhest@nhest.no slik at plassen din kan tilbys til de som eventuelt står på ventelisten. Dersom noen fra ventelisten kjøper din plass vil du få refundert hele beløpet.

Opptak til kurs

Kursdeltakere må oppfylle de kriterier som ligger til grunn for det enkelte kurs. Se de enkelte kursbeskrivelser. I de tilfeller der det blir plassmangel på kursene, prioriteres medlemmer av Hest og Helse før ikke-medlemmer. Dersom det er et oppfølgingskurs, vil de som har deltatt tidligere prioriteres. Der andre vilkår er like, vil ”først til mølla-prinsippet” gjelde.

Ved ledige plasser, mottas påmelding fram til kursstart. 

Avlysning av kurs 

Kurs kan bli avlyst ved for få deltakere, eller andre forhold som gjør det umulig å avholde kurset. I slike tilfeller vil full kursavgift tilbakebetales til alle de påmeldte deltakerne.