Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund ønsker å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Foto: Stall Eidumstrøa

Prosjektet «Hest og friluftsliv», ble gjennomført første gang i 2023, med finansiering fra Miljødirektoratet. Prosjektet gir økonomisk støtte til medlemsvirksomheter i Hest og Helse og klubber i Norges Rytterforbund, som arrangerer:

  • organiserte turer i naturen med hest
  • friluftslivsleirer med hest
  • praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter med hest

til en av følgende målgrupper:

  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • personer med psykiske lidelser
  • personer med minoritetsbakgrunn.

Prioritering:

  • Aktivitetstilbud i byer og tettbygde strøk
  • Aktivitetstilbud som det kan være mulig å gjennomføre ved dugnadsinnsats fra frivillige og/eller med egne midler
  • Lite ressurskrevende og lett tilgjengelig tilbud

Arrangør må også være bevisst på at aktivitetene gjennomføres på en god måte som ivaretar naturmangfoldet i området og ikke bidrar til slitasje i sårbare områder eller forstyrrer sårbare arter.

 

Utlysning av midler skjer på våren hvert år.